Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 72
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 343. Кримінальне право ->

81. Панов М. Кримінальна протиправність як ознака злочину. Новітні підходи в дослідженні поняття злочину та його ознак // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.62-75
82. Пивоваров В. Кримінальні банкрутства: деякі питання кримінологічних досліджень// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — 252-259 с.
83. Піджаренко О. М. Зброя і ми:Зконодавче,нормативне і відомче регулювання відносин,пов’язаних із вогнепальною мисливською,службовово-штатною й іншою зброєю та спецзасобами індивідуального захисту. — Київ: Наукова думка, 1998. — 223 c. — ISBN 966-00-017-4
84. Подпалий А. А. Кримінально-процесуальний кодекс: За станом на 15 серпня 1997 р. — Київ: Логос; Сірін, 1997. — 156 с. — ISBN 966-581-003-0
85. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи. — Київ: Кондор, 2006. — 234 c. — ISBN 966-351-062-5
86. Прилуцький П. В. Поняття доказів у Кримінальному процесі України. — Судова практика, 2012. — № 1-2. — С.38-45
87. ред. Кондратьєв Я. Ю. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник. — Київ : Правові джерела, 2002. — 432 с. — ISBN 96695605-8-6
88. Ред. Маляренко В. Т. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. — Київ : Юрінком Інтер, 1999. — 720 с. — ISBN 966-7302-52-0
89. ред. Мельник М. І. Науково-практичний коментар кримінальноого кодексу України. — Київ : Атіка, 2004. — 1056 с. — ISBN 966-8074-77-7
90. ред. Мельник М. І. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. — Київ : Атіка, 2005. — 1064 с. — ISBN 966-8074-77-7
91. Савченко А. В. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з кримінального права. — К.:МНТУ, 2002. — 32 c.
92. Савченко А. В. Збірник тестів і завдань для практичних занять з кримінального права України:Особлива частина:Навч.посіб. — К.:Знання України, 2002. — 76 c.
93. Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України:Курс лекцій. — К.:Вид.Паливода, 2005. — 640 c.
94. Савченко А. В. Кримінально-правовий захист і відповідальність працівників правоохоронних органів.Навч.опсіб. — К.:Національна академія внутрішніх справ України, 2004. — 104 c.
95. Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину. — Київ:Атіка, 2002. — 144 c. — ISBN 966-8074-31-9
96. Савченко А. В. Міжнародні національні питання кримінальної відповідальності за злочин у сфері обігу наркотичних засобів:Навч.посіб. — Київ:Паливода А. В., 2004. — 112 c. — ISBN 966-8037-27-8
97. Салтевський М. В. Криміналістика: У 2-х ч. Ч. 1: Підручник. — Харків: Консум, 1999. — 416 с. — ISBN 5-7768-0304-7
98. Салтевський, Михайло, Васильович. Криміналістика:Навч.посіб. — К.:НТВ"Правник", 1996. — 159 c. — ISBN 5-7763-2410-6
99. Сегай М. Я. Судебная экспертиза материальных следов-отображений. — Киев:Ін Юре, 1997. — 174 c. — ISBN 966-7183-29-7
100. Семаков Г. С., Хронюк І. В. Криминально-виконавче право України: курс лекцій. — Київ: [б. в.], 2000. — 196 с. — ISBN 966-608-013-3