Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

101. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для экон. спец. вузов/ Под ред. Л.А.Дробозиной. — М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997. — 477 с. — ISBN 5-85173-050-1
102. Финансы:Уч. пособие.-Изд.второе /Под ред.А.М.Ковалевой. — М.:Финансы и статистика, 1997. — 336 с.,ил. — ISBN 5-279-01695-0
103. Державні фінанси:Теорія і практика перехідного періоду в Центр. Європі /Пер.з англ.Під ред.Юрая Немеца. — К.: Основи, 1998. — 542 с. — ISBN 966-500-066-7
104. Навчальні матеріали для підготовки фахівців з питань фондового ринку — Київ : УІРФР, 2005. — Ч. 1. — 468 с.
105. Навчальні матеріали для підготовки фахівців з питань фондового ринку — Київ : УІРФР, 2005. — 472 с.

Перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6