Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4088
Усього літератури: 10906
Відвідувачів на сайті: 39
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

101. Чубарєв В. Л. Елементарний курс права мієнародних договорів: Навч. посіб. — Київ: Правові джерела, 2001. — 176 с. — ISBN 966-7805-02-6
102. Энтин М. Л. Суд европейских сообществ: Правовые формы обеспечения западноевропейской интеграции. — М.: Междунар. отношения, 1987. — 173с. с.
103. Энтина Л. М. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:Норма, 2004.
104. Энтина Л. М. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:НОРМА, 2001. — 720 c.
105. Юдківська Г. Ю. Деякі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні (виступ на міжнародній конференції)//Судова практика. — Судова практика.- 2011.- № 9-10, 2011. — № 9-10. — С.4-10
106. Яблонська Т. Права людини в документах Ради Європи. — К.:Українсько-Американське бюро захисту права людини, 1996. — 274 c.
107. Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах. — К.:КІСІ, 2006. — 274 c.
108. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційних технологій. — Київ, 2002. — 219 c.
109. Международное право:Учеб.пособие. — М.:Междунар.отнош, 1998. — 617 c.
110. Загальна декларація права людини. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 12 c.
111. Міжнародний пакт про громадські та політичні права.Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 40 c.
112. Міжнародний Пакт про економічні та кільтурні права. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 16 c.
113. Права машин.Виклад фактів №18 Харків. — К.:Українсько-Американське бюро захисту права людини, 1995. — 15 c.
114. Арбітражний процес.Законодавство та практика.Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 1993. — 161 c.
115. Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 180с. — ISBN 978-966-364-680-0
116. Правове регулювання сфери енергетики, включаючи ядерну, в Європейському Союзі та в Україні. — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 640с. — ISBN 966-8578-07-7
117. Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 440с. — ISBN 978-966-364-617-6
118. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 580 с. — ISBN 978-966-364-616-9
119. Сфера зв’язку та інформаційних технологій в Європейському Союзі та в Україні: особливості правового регулювання. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 156с. — ISBN 978-966-364-637-4
120. Європейський Союз.Консолідовані договори. — К.:"Пор-Роль", 1999. — 206 c.