Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

101. Черкес М. Ю. Міжнародне право:Підручник. — К.:Знання, 2004. — 292 c.
102. Чубарєв В. Л. Елементарний курс права мієнародних договорів: Навч. посіб. — Київ: Правові джерела, 2001. — 176 с. — ISBN 966-7805-02-6
103. Энтин М. Л. Суд европейских сообществ: Правовые формы обеспечения западноевропейской интеграции. — М.: Междунар. отношения, 1987. — 173с. с.
104. Энтина Л. М. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:Норма, 2004.
105. Энтина Л. М. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:НОРМА, 2001. — 720 c.
106. Юдківська Г. Ю. Деякі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні (виступ на міжнародній конференції)//Судова практика. — Судова практика.- 2011.- № 9-10, 2011. — № 9-10. — С.4-10
107. Яблонська Т. Права людини в документах Ради Європи. — К.:Українсько-Американське бюро захисту права людини, 1996. — 274 c.
108. Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах. — К.:КІСІ, 2006. — 274 c.
109. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційних технологій. — Київ, 2002. — 219 c.
110. Международное право:Учеб.пособие. — М.:Междунар.отнош, 1998. — 617 c.
111. Загальна декларація права людини. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 12 c.
112. Міжнародний пакт про громадські та політичні права.Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 40 c.
113. Міжнародний Пакт про економічні та кільтурні права. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 16 c.
114. Права машин.Виклад фактів №18 Харків. — К.:Українсько-Американське бюро захисту права людини, 1995. — 15 c.
115. Арбітражний процес.Законодавство та практика.Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 1993. — 161 c.
116. Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 180с. — ISBN 978-966-364-680-0
117. Правове регулювання сфери енергетики, включаючи ядерну, в Європейському Союзі та в Україні. — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 640с. — ISBN 966-8578-07-7
118. Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 440с. — ISBN 978-966-364-617-6
119. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 580 с. — ISBN 978-966-364-616-9
120. Сфера зв’язку та інформаційних технологій в Європейському Союзі та в Україні: особливості правового регулювання. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 156с. — ISBN 978-966-364-637-4