Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 59
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 343. Кримінальне право ->

101. Сервецький І. Синергічний підхід до вивчення якостей криміногенної поведінки// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — 277-283 c.
102. Соловйова А. Окремі питання розмежування вимагання і суміжних злочинів. — Право України, 2011. — № 10. — С.225-235
103. Сташис В. Роль та значення покарання у системі запобігання злочинності ( Призначення покарання як засіб реалізації функцій кримінального права)//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 167-173
104. Стеценко С. Г. Трансплатация органов и тканей человека теоретико-правовой аспект. 1998. — 22 c.
105. Стрельцов Є. Проблеми встановлення соціально-правової шкоди від злочину // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.99-106
106. Тацій В., Сташис В. Кримінальний кодекс України - правова основа боротьби зі злочинністю в Україні. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.243-257
107. Тертышник В. М. Научно-практический коментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Украины. — Харьков: Арсис, 2000. — 528 c. — ISBN 966-7299-26-0
108. Тихий В. Поняття злочинів проти виборчих і референдних прав // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.107-116
109. Уваров В. Проблеми реформування кримінального процесу України в контексті Європейських стандартів. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.307-312 — ISBN 0132-1331
110. Уткин А. И. Дипломатия и оружие. — М.осква: Наука, 1987. — 188 с.
111. Фесенко Є. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.76-81
112. Фріс П. Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного закріплення //Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.42-49
113. Хавронюк М. Щодо розвитку кримінального права в контексті конституційної реформи ( Український закон про кримінальну відповідальність в аспекті його конституційності) // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 135-146
114. Харченко І. О. Загальні питання пенітенціарного прповадження у кримінальному судочинстві. — Судова практика, 2012. — № 1-2. — С.29-37
115. Хипс С. Система покарань за кримінальним правом республіки Польща//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — с. 184-195
116. Тимощук В., Банчук О. [та ін.] Корупційні ризики надання адміністратативних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні. — К.: ФОП Москаленко О. М., 2009. — 196 с. — ISBN 978-966-2214-09-3
117. Чуприков А. П. Общая и криминальная сексология: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2002. — 247 с. — ISBN 966-608-220-9
118. Шумило М. Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальноиму процесі// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 238-246
119. Яценко С. Чи відповідає Конституції України інститут звільнення від кримінальної відповідальності? // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.158-166
120. Яценко С. С. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. — Київ: А.С.К., 2002. — 936 с. — ISBN 966-539-375-8