Міжнародний Науково-технічний Університет

Безручко Ю. В. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ТОВ "Ніка-Прінт", 2006. — 516 с.

Вінник О. М. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ВД"Професіонал", 2007. — 544 с.

Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 400 с.

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.

Дігтяр П. А. Історія держави і права України: навч. посіб. — К.: МНТУ, 1997. — 212 с.

Книжок у каталозі: 3205
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9155
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 61. Медичні науки -> 612. Фізіологія ->

1. Архипов О. А. Біоменханічний аналіз: навч. посіб. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — 241 с. — ISBN 978-966-660-925-3
2. Булатова М. М., Платонов В. Н. Спортсмен в различных климато-географических и погодных условиях. — К.: Олимпийская литература, 1996. — 176 с. — ISBN 5-7707-1697-5
3. Волков Н. И. Биохимия мышечной деятельности. — Киев : Олимпийская литература, 2000. — 503 с. — ISBN 966-7133-29-Х
4. Євсєєва О. В. Тематичні завдання для самостійних, індивідуальних завдань з вікової фізіології і валеології: навч. посіб. — Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2008. — 46 с.
5. За ред. Дункана Мак-Дугала. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса. — К.: Олимпийская литература, 1998. — 432 с. — ISBN 966-7133-07-9
6. Кашуба В. А. Биомеханика осанки: монография. — К.: Олимпийская литература, 2003. — 280 с. — ISBN 966-7133-58-3
7. Кисельов Ф. С. Анатомія і фізеологія дитини з основами шкільної гігієни : Підручник. — Київ : Радянська школа, 1967. — 312 с.
8. Кудря О. Н. Влияние нагрузок скоростно-силовой направленности на функциональное состояние спортсменов разного пола (динамические исследования). — Лечебная физкультура и спортивная медицина.- 2011.- № 3, 2011. — № 12. — С.17-23
9. Лагутіна А. М. Біомеханіка спорту. — К.:Олімпійська л-ра, 2001. — 318 c.
10. Лапутін А. М., Гамалій В. В., Архипов О. А. Біомеханіка спорту: навч. посіб. — Київ: Олімпійська література, 2001. — 320 с. — ISBN 966-7133-39-7
11. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів: навч. посіб. — Київ: Олімпійська література, 2001. — 440 с. — ISBN 966-7133-36-2
12. Степенко П. З. Принцыпы решения "Проклятого вопроса" школы И. П. Павлова : Монография. — Киев : Лыбидь, 1991. — 208 с. — ISBN 5-11-001721-2
13. Філімонов В. І. Фізіологія людини : Підручник. — Київ : Медицина, 2010. — 776 с. — ISBN 978-617-505-070-5
14. Хорошуха М. Ф., Мурза В. П. Функціональна діагностика.Навч.посіб для студентів. — К.:Університет, 2007. — 308 c.
15. Язловицька Л. С. Тестові та практичні завдання з фізіології людини і тварин: навч. посіб. — Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021. — 160 с.
16. Основи біофізики і біомеханіки: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 89с.
17. Біомеханіка: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 109с.
18. Фізіологія: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Укл.: Л.А.Алексєєва.Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009,2010. — 204с.
19. Психофізіологія: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 439с.
20. Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 146 с.