Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 133
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 61. Медичні науки -> 612. Фізіологія ->

1. Архипов О. А. Біоменханічний аналіз: навч. посіб. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — 241 с. — ISBN 978-966-660-925-3
2. Арьков В. В., Миленин О. Н., Орджоникидзе З. Г. Показатели изокинетической динамометрии мышц бедра у спортсменов после реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава. — Лечебная физкультура и спортивная медицина.- 2011.- № 3, 2011. — № 12. — С.33-36
3. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. Продолж. Начало см. Лечебная физкультура и спортивная медицина. - 2010.- № 12; 2011.- №№ 1-12; 2012.- №№ 1-3. — Лечебная физкультура и спортивная медицина., 2012. — 2010.- № 12; 2011.- . — С.4-8
4. Бобров А. Л. Оценка функциональных резервов сердца у спортсменов-лыжников в ходе двухнедельного тренировочного периода. — Лечебная физкультура и спортивная медицина, 2012. — № 3. — С.13-20
5. Булатова М. М., Платонов В. Н. Спортсмен в различных климато-географических и погодных условиях. — К.: Олимпийская литература, 1996. — 176 с. — ISBN 5-7707-1697-5
6. Волков Н. И. Биохимия мышечной деятельности. — Киев : Олимпийская литература, 2000. — 503 с. — ISBN 966-7133-29-Х
7. Дикуль В. 3 лучшие системы против боли в спине. — Москва : Эксмо, 2012. — 188 [19] с. — ISBN 978-5-699-48352-5
8. Євсєєва О. В. Тематичні завдання для самостійних, індивідуальних завдань з вікової фізіології і валеології: навч. посіб. — Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2008. — 46 с.
9. Жербин Е. А. Река жизни: Что нужно знать о крови. — Москва : Знание, 1990. — 224 с. — ISBN 5-07-000656-8
10. За ред. Дункана Мак-Дугала. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса. — К.: Олимпийская литература, 1998. — 432 с. — ISBN 966-7133-07-9
11. Казакова Г. Н. Особенности физического развития студенческой молодежи (девушек) на рубеже ХХ-ХХІ веков. — Лечебная физкультура и спортивная медицина., 2012. — № 3. — С.26-31
12. Кашуба В. А. Биомеханика осанки: монография. — К.: Олимпийская литература, 2003. — 280 с. — ISBN 966-7133-58-3
13. Кисельов Ф. С. Анатомія і фізеологія дитини з основами шкільної гігієни : Підручник. — Київ : Радянська школа, 1967. — 312 с.
14. Крепс Е. М. Оксигемометрия: техника. Применение в физиологии и медицие. — Ленинград : МЕДГИЗ, 1959. — 220 с.
15. Кудря О. Н. Влияние нагрузок скоростно-силовой направленности на функциональное состояние спортсменов разного пола (динамические исследования). — Лечебная физкультура и спортивная медицина.- 2011.- № 3, 2011. — № 12. — С.17-23
16. Лагутіна А. М. Біомеханіка спорту. — К.:Олімпійська л-ра, 2001. — 318 c.
17. Ланская О. В. Исследование особенностей моторной организации мышц голени у спортсменов с травматическими повреждениями коленного сустава. — Лечебная физкультура и спортивная медицина., 2012. — № 1. — С.19-23
18. Лапутін А. М., Гамалій В. В., Архипов О. А. Біомеханіка спорту: навч. посіб. — Київ: Олімпійська література, 2001. — 320 с. — ISBN 966-7133-39-7
19. Маршак М. Е. Физиологические основы закаливания организма человека. — Ленинград : Медицина, 1965. — 149 с.
20. ред. Коц Я. М. Спортивная физиология : Учебник. — Москва : Физкультура и спорт, 1986. — 240 с.