Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.138. Маркетинг ->

1. Акимов Д. И. Социальный маркетинг: научное издание. — Киев: Наукова думка, 2008. — 144 с. — ISBN 978-966-00-0791-8
2. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: загальний курс. — М.: Видавничий дім "Вільямс", 2001. — 608 с.
3. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 804 с.
4. Балабанова Л. В., Балабаниць А. В. Маркетинговий аудит системи збуту: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2004. — 224 с. — ISBN 966-8556-29-1
5. Балабанова Л. В., Бриндіна О. А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2006. — 336 с. — ISBN 966-370-022-Х
6. Балабанова Л. В., Мажинський Р. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2006. — 288 с. — ISBN 966-370-024-6
7. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Маркетинг підприємства: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2012. — 612 с. — ISBN 978-611-01-0337-4
8. Болт Дж.Г. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер.с англ. — Москва: Экономика, 1991. — 271 с. — ISBN 5-282-00833-5
9. Бэгьюли Ф. Управление проектом. — Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 208 с. — ISBN 5-8183-0516-3
10. Вачевський М. В. Маркетингова культура у підприємстві: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 128 с. — ISBN 966-8365-92-5
11. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент:Підручник. — Київ: КНЕУ, 1998. — 268 c.
12. Гейк П. Дж. Вчись аналізувати ринок. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 270 c. — ISBN 5-7702-0943-7
13. Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг:Практичний порадник для малого бізнесу. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 208 c. — ISBN 5-7702-0944-5
14. Гірченко Т. Д. Маркетинг: Навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. — Львів: ЛБІ НБУ, 2004. — 255 с. — ISBN 966-7330-73-7
15. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг:Навч.посіб. — Лівів:Націонал унт :Львівська політехніка", 2004. — 148 c. — ISBN 966-553-343-6
16. Дубовик О. В., Бойко С. М., Вознюк М. А. Маркетинг у банку:Навч. посібник. — Львів: ЛБІ НБУ, 2006. — 275 с. — ISBN 966-368-015-6
17. Завьялов П. С. Формула успеха: маркетинг: сто вопросов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке. — Москва: Международные отношения, 1991. — 416 с. — ISBN 5-7133-0328-4
18. Земляков І. С., Рижий І. Б. Основи маркетингу:Навч.посіб. — Київ: Центр навч літер, 2004. — 352 c. — ISBN 966-8365-50-Х
19. Ингрем Томас М., ЛаФорг Раймонд В., Авила Раймон А. Профессиональные продажи / Пер.с англ.под ред.Т.А.Лукичевой. — СПб: Изд.Дом "Нева", 2003. — 384 с. — ISBN 5-7654-2736-7
20. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг:Теорія і господарські ситуації:Навч.посіб. — Київ:Політехніка, 2007. — 152 c. — ISBN 966-622-144-6