Міжнародний Науково-технічний Університет

Василенко В. О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посібник для вузів. — Київ: ЦУЛ, 2003. — 419 с. — ISBN 966-8253-02-7

Дерлоу Д., Семків Р. А., Ткачук Р. Л. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: [посібник]. — Київ: Всеувито, 2001. — 242 с. — ISBN 966-520-009-7

Кузьмичов А. І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel: навчальний посібник. — Київ: Ліра-К, 2011. — 214 с. — ISBN 978-966-2174-14-4

Лещинський. Економетрія: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. — Київ: МАУП, 2003. — 208 с. — ISBN 966-608-292-6

Назаренко О. М. Основи економетрики: Підручник. - Вид. 2-ге, перероб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 392 с. — ISBN 966-8253-72-8

Книжок у каталозі: 5986
Книжок у електр. бібліотеці: 1882
Усього літератури: 7868
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 59
Користувачів у каталозі: 1318

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 530. Загальна фізика ->

1. Арцыбышев С. А. Физика: Учебник для студентов-медиков. — Москва, 1950.
2. Ащеулов С. В. Задачи по элементарной физике. — Москва, 1974. — 114 c.
3. Баканина Л. П., Белонучкин В. Е. Сборник задач по физике. — Москва, 1975. — 414 c.
4. Беклемишев А. В. Меры и единицы физических величин. — Москва, 1963. — 295 c.
5. Беклемишев А. В. Меры и единицы физических величин. — Москва, 1954. — 280 c.
6. Беляев А. И. Николай Николаевич Бекетов- выдающийся русский физико-химик и метталург. — Москва, 1953. — 296 c.
7. Бурдун Г. Д. Единицы физических величин. — Москва, 1984. — 208 c.
8. Воронецкая Л. В. Физика. В помощь поступающим в вузы. — Москва, 1973. — 280 c.
9. Геворкян Р. Г. Курс общей физики. — Москва, 1959. — 516 c.
10. Гершензон Е. М. Курс общей физики. — Москва, 1980. — 223 c.
11. Гладковой Р. А. Сборник задач и вопросов по физике. — Москва, 1975.
12. Гладковой Р. А. Сборник задач и вопросов по физике для средних специальных учебных заведений. — Москва, 1980. — 319 c.
13. Глухов Н. Д. Физика. — Москва, 1982. — 328 c.
14. Головиной И. Ф. Основные законы физики. — Москва, 1958.
15. Гончаренко С. У. Фізика для допитливих. — Київ, 1972. — 272 c.
16. Горбачук І. Т. Загальна фізика. — К.:МНТУ, 1994. — 81 c.
17. Гуржий. Курс лекций по физике:Учеб.пособ. — К.:МНТУ, 2001. — 220 c.
18. Гуржий. Курс лекций по физике:Учеб.пособ. — К.:МНТУ, 2002. — 221 c.
19. Гуржий О. Курс лекцій з фізики.Кредити 4-6"Коливання та хвилі.Оптика".Квантова фізика. — К.:МНТУ, 2002. — 255 c.
20. Гурский И. П. Элементарная физика. — Москва, 1984. — 448 c.