Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми філософії права: міжнародний часопис. - Том ІІ. — Київ - Чернівці: Рута, 2004. — 240 с.

Колодій. А. М. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : Юрінком інтер, 2002. — 368 с. — ISBN 966-667-051-8

Журавський В. С. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 296 с. — ISBN 966-667-104-2

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2005. — 592 с. — ISBN 966-8074-94-7

Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1998. — 320 с. — ISBN 966-570-015-4

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2770
Усього літератури: 8912
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 530. Загальна фізика ->

1. Арцыбышев С. А. Физика: Учебник для студентов-медиков. — Москва, 1950.
2. Ащеулов С. В. Задачи по элементарной физике. — Москва, 1974. — 114 c.
3. Баканина Л. П., Белонучкин В. Е. Сборник задач по физике. — Москва, 1975. — 414 c.
4. Беклемишев А. В. Меры и единицы физических величин. — Москва, 1963. — 295 c.
5. Беклемишев А. В. Меры и единицы физических величин. — Москва, 1954. — 280 c.
6. Беляев А. И. Николай Николаевич Бекетов- выдающийся русский физико-химик и метталург. — Москва, 1953. — 296 c.
7. Бурдун Г. Д. Единицы физических величин. — Москва, 1984. — 208 c.
8. Воронецкая Л. В. Физика. В помощь поступающим в вузы. — Москва, 1973. — 280 c.
9. Геворкян Р. Г. Курс общей физики. — Москва, 1959. — 516 c.
10. Гершензон Е. М. Курс общей физики. — Москва, 1980. — 223 c.
11. Гладковой Р. А. Сборник задач и вопросов по физике. — Москва, 1975.
12. Гладковой Р. А. Сборник задач и вопросов по физике для средних специальных учебных заведений. — Москва, 1980. — 319 c.
13. Глухов Н. Д. Физика. — Москва, 1982. — 328 c.
14. Головиной И. Ф. Основные законы физики. — Москва, 1958.
15. Гончаренко С. У. Фізика для допитливих. — Київ, 1972. — 272 c.
16. Горбачук І. Т. Загальна фізика. — К.:МНТУ, 1994. — 81 c.
17. Гуржий. Курс лекций по физике:Учеб.пособ. — К.:МНТУ, 2001. — 220 c.
18. Гуржий. Курс лекций по физике:Учеб.пособ. — К.:МНТУ, 2002. — 221 c.
19. Гуржий О. Курс лекцій з фізики.Кредити 4-6"Коливання та хвилі.Оптика".Квантова фізика. — К.:МНТУ, 2002. — 255 c.
20. Гурский И. П. Элементарная физика. — Москва, 1984. — 448 c.