Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 50
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 349.2. Трудове право ->

1. Баранюк Ю. В. Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників : Монографія. — Київ : Юридична думка, 2005. — 240 с. — ISBN 966-8602-14-5
2. Беззуб Б. С. Трудове право України : опорний конспект. — Київ : МАУП, 2007. — 344 с. — ISBN 978-966-608-738-9
3. Бойко М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні: навч. посіб. — Київ : Атіка, 2006. — 356 с. — ISBN 966-326-153-6
4. Бойко М. Д. Трудове право України : навч. посіб. — Київ : Олан, 2002. — 335 с. — ISBN 966-7984-03-6
5. Бойко М. Д. Порівняльне трудове право (курс лекцій) : навч. посіб. — Київ : Олан, 2006. — 381 с. — ISBN 966-7984-16-8
6. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. — Київ : Знання, 2008. — 860 с.
7. Болотіна Н. Б. Трудове право України : Практикум. — Київ : Вікар, 2002. — 147 с. — ISBN 966-7131-42-4
8. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины:Учеб.пособие. — Х:Консум, 1998. — 140 c.
9. Гончарова Г. Мирова угода як спосіб врегулювання трудових спорів на основі взаємних поступок. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.176-182
10. Гончарова Г. С. Трудовое право Украины в вопросах и ответах : учебно-справочное пособие. — Харьков : Одессей, 2002. — 656 с. — ISBN 966-633-094-6
11. Трудове право України: навч. посіб / Л. А. Грузінова. — Київ : МАУП, 2003. — Ч. 4. — 152 с. — ISBN 966-608-336-1
12. Трудове право України : навч. посіб / Л. П. Грузінова. — Київ : МАУП, 2003. — Ч. 2. — 136 с. — ISBN 966-608-258-6
13. Казановсткий А. Соціальне партнерство на ринку праці (Офіційні документи, досвід, рекомендації) : навч.-метод. посіб. — Київ; Краматорськ : Національний центр продуктивності, 1995. — 152 с. — ISBN 5-7757-0849-5
14. Карлицький С. М. Трудове право України:Навч.посіб. — К.:Прецедент, 2006. — 210 c.
15. Карлицький С. М. Трудове право України:Навч.посіб.-Вид.2-ге,перероб. — К.:Прецедент, 2006. — 210 c. — ISBN 966-520-110-7
16. Карлицький С. М. Трудове право України : навч. посіб. — Київ : Прецедент, 2004. — 216 с. — ISBN 966-520-056-9
17. Карпенко Д. О. Трудове право України:Курс лекцій. — К.:МАУП, 1999. — 192 с. — ISBN 966-7312-73-9
18. Короткін В. Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: навч.-метод. посіб. — Київ : МАУП, 2000. — 88 с. — ISBN 966-608-056-7
19. Мірошниченко О. А. Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства: Монографія. — Київ: ДОРАДО, 2008. — 130 с. — ISBN 978-966-8330-40-7
20. Мірошниченко О. А. Трудове право України: навч. посіб. — Київ : Дорадо-Друк, 2010. — 242 с. — ISBN 978-966-2077-24-7