Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 273
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 61. Медичні науки -> 615. Фармакологія. Терапія. Токсикологія ->

1. Гордон Ф., Нил. Артрит и двигательная активность (перевод с англ.). — К.:Олимпийская лит, 1999. — 135 c.
2. Мамчур Ф. І. Довідник з фітотерапії. — К.: Здоров’я, 1986. — 280 с.
3. Гордон Ф., Нил. Заболевание органов дыхания и двигательная активность. — К.:Олимпийская лит, 1999. — 127 c.
4. Федорів Я. Р., Філіпюк А. Л., Грицко Р. Загальна фізіотерапія:Навч.посіб. — К.:Здоров’я, 2004. — 224 c.
5. Гордон Ф., Нил. Инсульт и двигательная активность:Навч.видання. — К.:Олимпийская лит, 1999. — 127 c.
6. Казаков Ю. М. Клиническая медицинская реабилитация и физиотерапия. — Полтава: Изд-во "Интерграфика", 2008. — 76 с.
7. Яковлева Л. А. Лечебная физкультура при хронических заболеваниях печени и желчных путей, желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. — К.: Здоровья, 1968. — 126с.
8. Губенко В. П. Мануальная терапия в вертеброневрологии: пособ. — К.: Медицина, 2006. — 496 с.
9. Степашко М. В., Сухостат Л. В. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині. — "Медицина", 2006. — 288 c. — ISBN 966-8144-22-8
10. Зубенко А. К. Медицинское обеспечение учебно-тренировочніх сборов. — Киев : Здоров’я, 1981. — 112 с.
11. Сапункова С. С. Медична та соціальна реабілітація: навч.-метод. посіб. — К.: ВСВ "Медицина", 2018. — 280 с.
12. Мурза В. П., Філіппов М. М. Методи функціональних досліджень у фізичній реабілітації та спортивній медицині. — Київ, 2001. — 96 c.
13. Уклад.: Глиняна О.О. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Масаж реабілітаційний". — К.: НТУУ "КПІ", 2015. — 87 с.
14. Мурза В. П. Психолого-фізична реабілітація Підручник. — К.:Олан, 2005. — 608 c.
15. Бокша В. Г. Справочник по климатотерапии. — Киев: Здоровья, 1989. — 206 с. — ISBN 5-311-00337-5
16. Уклад.: Чебан В.І. Сучасні технології фізіотерапії та фізіопрофілактики: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. — 312 с.
17. Мурза В. П., Мухін В. М. Фізична реабілітація в хірургії. — Видавництво Науковий світ, 2008. — 246 c. — ISBN 978-966-675-543-1
18. ФІзична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 146 с.
19. Мурза В. П. Фізична реабілітація.Навч.посіб. — К.:"Орлан", 2004. — 559 c.
20. Копочинська Ю. Формування професійної ідентичності майбутнії фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої освіти: теорія та методика: монографія. — Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2020. — 416 с.