Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3734
Усього літератури: 10538
Відвідувачів на сайті: 63
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340.12. Теорія держави та права ->

1. Донецьк. нац. ун-т. Вопросы государства и права Украины: Материалы студенческой научной конференции 11 апреля 2003 г. - Вып. XIX. — Донецк: ДонНУ, 2003. — 155 с.
2. Алексеев С. С. Восхождение к праву: Поиски и решения. — Москва: Норма, 2001. — 752 с. — ISBN 5-89123-536-6
3. Держава і право: зб. наук. праць. - Вип 11. — Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — 600 с.
4. Бостан С. К. Державне право зарубіжних країн: Навч. посіб. — Київ: Центр навч. літер., 2005. — 504 с. — ISBN 966-364-054-5
5. Копиленко О. Л. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2008. — 400 с. — ISBN 978-966-667-290-5
6. Ред. Копєйчиков В. В. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Юрінком Інтер, 1998. — 320 с. — ISBN 966-7302-23-7
7. Колодій. А. М., Копєйчиков В. В. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Юрінком інтер, 1998. — 317 с. — ISBN 966-7059-06-05
8. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2005. — 592 с. — ISBN 966-8074-94-7
9. Шевердін М. М. Історія деражви і права України: курс лекцій. — Харків : Торсінг плюс, 2012. — 320 с. — ISBN 978-617-03-0157-4
10. Шигаль Д. А. Історія дердаваи і права: курс лекцій. — Харків : Індустрія, 2011. — 352 с. — ISBN 978-966-2160-51-2
11. Швидько Г. К. Історія держави і права України (Х - початок ХIХ століття): навч.посіб. — Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 1998. — 176 с. — ISBN 966-551-020-7
12. Історія держави і права України Частина 2:Підручник для юрид. вищих навч.закладів / А. Й. Рогожин. — Київ: Ін Юре, 1996. — 448 с. — ISBN 966-7183-00-9
13. Захарченко П. П. Історія держави і права України: підручник. — Київ: Атіка, 2005. — 368 с. — ISBN 966-326-072-5
14. Історія держави та права зарубіжних країн: конспект лекцій. — Київ: МНТУ, 1995. — 200 с.
15. Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник. - Вид. 2-ге. — Київ: Український світ, 2000. — 756 с. — ISBN 966-7586-00-6
16. Мірошниченко М. І. Істрія вчень про державу і право: навч.-метд. посіб. — Київ: РВВ КІВС, 2001. — 98 с.
17. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. — Москва: Издат. дом NOTA BENE, 2000. — 576 с. — ISBN 5-8188-0022-9
18. ред. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Основи держави і права : навч. посіб. — Київ : Либідь, 1997. — 208 с. — ISBN 5-325-00844-7
19. Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1997. — 224 с. — ISBN 966-570-015-4
20. Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1998. — 320 с. — ISBN 966-570-015-4