Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 272
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 93./94 Історія -> 94. Загальна історія ->

1. Алексеєв Ю. М., Вертегел А. Г. Історія України:Навч.посіб. — К.:Каравела, 2004. — 256 c.
2. Всесвітня історія. Нові часи. Частина друга: кінець ХVІІІ-початок ХХ століття. 9 клас. — Київ: Генеза, 2001. — ISBN 966-504-104-5
3. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Всесвітня історія. Підручник для 11 класу. Рівень стандарту. — Харків: Ранок, 2019. — 224 с. — ISBN 978-617-09-5217-2
4. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Всесвітня історія. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Харків: Ранок, 2018. — 176 с. — ISBN 978-617-09-4341-5
5. Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А. Історія світової та української культури:Підручник для вищ.заклад. освіти. — К.:Літера ЛТД, 2002. — 464 c. — ISBN 966-95287-8-Х
6. Грушевський М. С. Історія України. — К.:Либідь, 1992.
7. Грушевський М. С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх/Упоряд.А.Ф.Трубайчук. — Київ: Варта, 1993. — 256 с. — ISBN 5-203-01642-9
8. Губарев В. К. Довідник школяра і студента.Всесвітня історія. — Донецьк:ТОВ ВКФ, 2006. — 496 с. — ISBN 966-548-915-1
9. Дзюба І. М. Пастка.Тридцять років зі Сталіним.Пя’тдесят років без Сталіна. — К.:Криниця, 2003. — 144 с. — ISBN 966-7575-54-3
10. Дзюба О. Г., Павленко. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні Посіб. — К.:Артек, 1998. — 200 c.
11. Зайцев Ю. Історія України.Навчальний посібник для студ не історичних спеціальностей. — Донецьк :Центр підготовки абітурієнтів, 1998. — 396 c.
12. Залізняк Л. Найдавніше минуле України. — К.:Наукова думка, 1997. — 82 c. — ISBN 966-00-0007-3
13. Коваль М. В. Історія України:Матеріали до підручника для 10-11 кл.серед шк. — К.:Райдуга, 1992. — 512 c. — ISBN 5-7707-2859-0
14. Косик В. Україна і Німеччина у другій Світовій війні/Пер.з фр.Р.Осадчука. — Париж-Нью-Йорк- Львів, 1993. — 659 c. — ISBN 5-7707-4052-3
15. Костомаров Н. И. Куликовская битва. — К.:Райдуга, 2005. — 48 c.
16. Костомаров Н. И. Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий. — К.:Райдуга, 2005. — 80 c.
17. Костомаров Н. И. Приемники Богдана Хмельницького. — К.:Райдуга, 2006. — 72 c.,ил. — ISBN 966-8325-55-9
18. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст:Пер. з англ.В.Івашка,В.Корнієнка. — К.:Основи, 1997. — 423 c. — ISBN 966-500-003-9
19. Мартиненко А. К., Мартиненко Б. А. Міжнародні відносини 1945-1975 років:Навч.посібн. для студ. вузів. — К.:Ліра-К, 2007. — 366 с. — ISBN 966-7486-15-Х
20. Павленко Ю. Історія світової цивілізації.Соціокультурний розвиток людства:Навч.посіб.-Вид.2-ге,стереотип. — К.:Либідь, 1999. — 360 c. — ISBN 966-06-0139-5