Міжнародний Науково-технічний Університет

Замлинський В. А. Венчурне інвестування суб’єктів аграрного виробництва: науково-методичний аспект: монографія. — Одеса: Прес-кур’єр, 2016. — 344 с. — ISBN 978-966-2512-82-3

Кононенко С. В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин: монографія. — Київ, 2012. — 899 с. — ISBN 978-966-02-6197-6

Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ: МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х

Палеха Ю. І. Управлінське документування: навч. посіб. : у 2 ч. — Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 283 с. — ISBN 966-7942-42-2

Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова: Практикум. — Київ: МАУП, 2007. — 156 с. — ISBN 978-966-608-794-5

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1876
Усього літератури: 7757
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 1312

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 93./94 Історія -> 94. Загальна історія ->

1. Алексеєв Ю. М., Вертегел А. Г. Історія України:Навч.посіб. — К.:Каравела, 2004. — 256 c.
2. Всесвітня історія. Нові часи. Частина друга: кінець ХVІІІ-початок ХХ століття. 9 клас. — Київ: Генеза, 2001. — ISBN 966-504-104-5
3. Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А. Історія світової та української культури:Підручник для вищ.заклад. освіти. — К.:Літера ЛТД, 2002. — 464 c. — ISBN 966-95287-8-Х
4. Грушевський М. С. Історія України. — К.:Либідь, 1992.
5. Грушевський М. С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх/Упоряд.А.Ф.Трубайчук. — Київ: Варта, 1993. — 256 с. — ISBN 5-203-01642-9
6. Губарев В. К. Довідник школяра і студента.Всесвітня історія. — Донецьк:ТОВ ВКФ, 2006. — 496 с. — ISBN 966-548-915-1
7. Дзюба І. М. Пастка.Тридцять років зі Сталіним.Пя’тдесят років без Сталіна. — К.:Криниця, 2003. — 144 с. — ISBN 966-7575-54-3
8. Дзюба О. Г., Павленко. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні Посіб. — К.:Артек, 1998. — 200 c.
9. Зайцев Ю. Історія України.Навчальний посібник для студ не історичних спеціальностей. — Донецьк :Центр підготовки абітурієнтів, 1998. — 396 c.
10. Залізняк Л. Найдавніше минуле України. — К.:Наукова думка, 1997. — 82 c. — ISBN 966-00-0007-3
11. Коваль М. В. Історія України:Матеріали до підручника для 10-11 кл.серед шк. — К.:Райдуга, 1992. — 512 c. — ISBN 5-7707-2859-0
12. Косик В. Україна і Німеччина у другій Світовій війні/Пер.з фр.Р.Осадчука. — Париж-Нью-Йорк- Львів, 1993. — 659 c. — ISBN 5-7707-4052-3
13. Костомаров Н. И. Куликовская битва. — К.:Райдуга, 2005. — 48 c.
14. Костомаров Н. И. Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий. — К.:Райдуга, 2005. — 80 c.
15. Костомаров Н. И. Приемники Богдана Хмельницького. — К.:Райдуга, 2006. — 72 c.,ил. — ISBN 966-8325-55-9
16. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст:Пер. з англ.В.Івашка,В.Корнієнка. — К.:Основи, 1997. — 423 c. — ISBN 966-500-003-9
17. Мартиненко А. К., Мартиненко Б. А. Міжнародні відносини 1945-1975 років:Навч.посібн. для студ. вузів. — К.:Ліра-К, 2007. — 366 с. — ISBN 966-7486-15-Х
18. Павленко Ю. Історія світової цивілізації.Соціокультурний розвиток людства:Навч.посіб.-Вид.2-ге,стереотип. — К.:Либідь, 1999. — 360 c. — ISBN 966-06-0139-5
19. Патон Б. Є. Історія української культури:У 5 т Гол ред Т 1.Історія культури давнього населення України-1135 Т.2.Українська культура XIII-першої половини XVII ст-846 Т.3.Українська культура другої половини XVIII-XVIII ст.-1246. — К.:Наукова думка, 2001. — 1246 c.
20. Пода Н. В., Акімов Ф. І. Історія України ХХ століття(Для старшокл.та абітур.). — К.: Тов-во Знання України, 1997. — 280 c. — ISBN 5-7770-0655-8