Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 295
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 1. Філософія. Психологія -> 17.0 Теорії та тенденції етики ->

1. Арват Ф. С. Культура спілкування: навч.-метод. посіб. — К.: ІЗМН, 1997. — 328 с.
2. Гах Й. М. Етика ділового спілкування. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 160 с.
3. За ред. Лозового В.О. Етика: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 224 с.
4. Колаковський Л. Міні-лекції на максі-теми. — К.: Основи, 1999. — 133 с.
5. Костриця Н. М. Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 272 с.
6. Левінас Е. Етика і безконечність. — Київ, 2001. — 140 с.
7. Малахов В. Етика: курс лекцій. — К.: Либідь, 2002.
8. Миропольська Н. Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика. — К.: Парлам. вид-во, 2002. — 204 с.
9. Степаненко В. Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: навч. посіб. — К.: ТОВ "Видавництво Лібра", 1998. — 272 с.
10. Тофтул М. Г. Етика: навч. посіб. — К.: Видавничий центр "Академія", 2005. — 416 с.
11. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування: курс лекцій. — К.: МАУП, 1999. — 208 с.