Міжнародний Науково-технічний Університет

Замлинський В. А. Венчурне інвестування суб’єктів аграрного виробництва: науково-методичний аспект: монографія. — Одеса: Прес-кур’єр, 2016. — 344 с. — ISBN 978-966-2512-82-3

Кононенко С. В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин: монографія. — Київ, 2012. — 899 с. — ISBN 978-966-02-6197-6

Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ: МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х

Палеха Ю. І. Управлінське документування: навч. посіб. : у 2 ч. — Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 283 с. — ISBN 966-7942-42-2

Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова: Практикум. — Київ: МАУП, 2007. — 156 с. — ISBN 978-966-608-794-5

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1931
Усього літератури: 7812
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 46
Користувачів у каталозі: 1307

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

1. Бабець Є. К., Горлов М. І., Жуков С. О. [та ін.] Теорія економічного аналізу:Навч.посіб. — К.:ВД Професіонал, 2007. — 384 с. — ISBN 966-370-043-2
2. Бабець Є. К., Горлов М. І., Жуков С. О. [та ін.] Теорія економічного аналізу:Навч.посіб. — К.:ВД Професіонал, 2007. — 384 с. — ISBN 966-370-043-2
3. Біла О. Г. Фінансове планування:прогнозування: Навч.посіб. — Львів:Компакт, 2005. — 312 c.
4. Біла О. Г. Фінансове планування:прогнозування: Навч.посіб. — Львів:Компакт, 2005. — 312 c.
5. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами : навч.-метод. посіб. — Київ : АДС УМКЦентр, 2007. — 360 с. — ISBN 966-8287-10-Х
6. Боровкова Е. Г., Продиус И. Финансово-кредитная система государства. — К.:Сирин, 1997. — 224 c.
7. Буднік М. М., Мартюшева Л. С., Сабліна Н. В. Фінансовий ринок:Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2009. — 334 с. — ISBN 978-966-364-785-2
8. Буренин, Алексей, Николаевич. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов:Учеб.пособие. — М.:Федеративная Книготорговая Компания, 1998. — 352 c.
9. Василик О. Д. Теорія фінансів:Підручник.-4-те вид.,доп. — К.: НІОС, 2003. — 416 с. — ISBN 966-95321-5-9
10. Василик О. П. Державні фінанси України:Навч.посіб.для студ.економ.спец.вузів. — К.:Вища школа, 1997. — 383 c.,іл. — ISBN 5-11-004676-Х
11. Василик О. П., Павлюк К. В. Бюджетна система України:Підручник. — К.:Центр навчальної літератури, 2004. — 544 c.
12. Воронова Л. К. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник. — К.:АСК, 1998. — 288 c.
13. Гальчинський, Анатолій. Теорія грошей:Навч.посіб. — К.:Основи, 1998. — 413 c.
14. Голуб В. М., Бондар В. В., Худолей В. Ю. Фінанси. — Київ:Зат"Дорадо", 2008. — 178 c.
15. Гриценко А. А. Развитие форм обмена,стоимости и денег:Монография. — К.:" Основа", 2005. — 192 с. — ISBN 966-699-128-4
16. Гриценко Олена. Гроші та грошово-кредитна політика:Навч.посібник. — К.:Основи, 1997. — 180 c.
17. Гроз’єан, Рене, Клаус. Як працювати з банком.Успіх роботи з банком-кредити,грошові вклади,платіжки або перекази. — К.:Основи, 1998. — 343 c.
18. Денисенко М. П., Домрачев В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики: Навчальний посібник для вузів. — К.: Професіонал, 2008. — 480 с. — ISBN 978-966-370-089-2
19. Долгов Сергей Иванович. Новая европейская валюта-евро. — М.:Юристь, 1998. — 64 c.
20. Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. З історії грошей України :Навч.посібн.для студ.економічн.спец.вузів. — Львів:Львівський банківський інститут НБУ, 2000. — 165 с. — ISBN 966-7330-18-4