Міжнародний Науково-технічний Університет

Черкасов В. Г. Анатомія людини : навч. посіб. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 640 с. — ISBN 978-966-382-707-0

ред. Укран М. Л., Шлемин А. М. Гимнастика : Учебник. — Москва : Физкультура и спорт, 1977. — 422 с.

Професіограми і професіокарти професій : Метод. посіб / укл. Синявський В. В. — Київ : [б. в.], 2001. — Кн. 6. — 136 с.

Казановсткий А. Соціальне партнерство на ринку праці (Офіційні документи, досвід, рекомендації) : навч.-метод. посіб. — Київ; Краматорськ : Національний центр продуктивності, 1995. — 152 с. — ISBN 5-7757-0849-5

Мурза В. П. Фізичні вправи і здоров’я : навч. посіб. — Київ : Здоров’я, 1991. — 254 с.

Книжок у каталозі: 6483
Книжок у електр. бібліотеці: 3360
Усього літератури: 9843
Відвідувачів на сайті: 36
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

1. Бабець Є. К., Горлов М. І., Жуков С. О. [та ін.] Теорія економічного аналізу:Навч.посіб. — К.:ВД Професіонал, 2007. — 384 с. — ISBN 966-370-043-2
2. Бабець Є. К., Горлов М. І., Жуков С. О. [та ін.] Теорія економічного аналізу:Навч.посіб. — К.:ВД Професіонал, 2007. — 384 с. — ISBN 966-370-043-2
3. Біла О. Г. Фінансове планування:прогнозування: Навч.посіб. — Львів:Компакт, 2005. — 312 c.
4. Біла О. Г. Фінансове планування:прогнозування: Навч.посіб. — Львів:Компакт, 2005. — 312 c. — ISBN 966-96414-1-1
5. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами : навч.-метод. посіб. — Київ : АДС УМКЦентр, 2007. — 360 с. — ISBN 966-8287-10-Х
6. Бровкова Е. Г., Продиус И. Финансово-кредитная система государства. — Киев:Сирин, 1997. — 224 c. — ISBN 966-95277-0-8
7. Буднік М. М., Мартюшева Л. С., Сабліна Н. В. Фінансовий ринок:Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2009. — 334 с. — ISBN 978-966-364-785-2
8. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов:Учеб.пособие. — Москва:Федеративная Книготорговая Компания, 1998. — 352 c. — ISBN 5-7814-0070-2
9. Валовая Т. Д. Европейская валютная система. — Москва: Финансы и статистика, 1986. — 136 с.
10. Василик О. Д. Теорія фінансів:Підручник.-4-те вид.,доп. — К.: НІОС, 2003. — 416 с. — ISBN 966-95321-5-9
11. Василик О. П. Державні фінанси України:Навч.посіб.для студ.економ.спец.вузів. — К.:Вища школа, 1997. — 383 c.,іл. — ISBN 5-11-004676-Х
12. Василик О. П., Павлюк К. В. Бюджетна система України:Підручник. — Київ:Центр навчальної літератури, 2004. — 544 c. — ISBN 966-8365-43-7
13. Воронова Л. К. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник. — К.:АСК, 1998. — 288 c.
14. Гальчинський А. Теорія грошей:Навч.посіб. — Київ:Основи, 1998. — 413 c. — ISBN 966-500-020-9
15. Голуб В. М., Бондар В. В., Худолей В. Ю. Фінанси. — Київ:Зат"Дорадо", 2008. — 178 c. — ISBN 978-966-8330-37-7
16. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами = Corporations. Stock Exchange. Securities Transactions. — Киев: [Б. и.], 1992. — 94 с. — ISBN 5-87660-007-5
17. Гончаренко О. В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні: монографія. — Київ: Алерта, 2013. — 222 с. — ISBN 978-617-566-197-0
18. Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс: [наук. вид.]. — Київ: [Експрес], 2010. — 760 с. — ISBN 978-966-02-5610-1
19. Гриценко А. А. Развитие форм обмена,стоимости и денег:Монография. — К.:" Основа", 2005. — 192 с. — ISBN 966-699-128-4
20. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика:Навч.посібник. — Київ:Основи, 1997. — 180 c. — ISBN 966-500-135-3