Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 40
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 81. Загальне мовознавство -> 81.27. Лінгвістика. Соціолінгвістика ->

1. Kyrysiuk А., Kapranov Y., Izotova N. Language. Culture. Discourse: monograph. — Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2022. — 172 с. — ISBN 978-617-7319-60-2
2. Антошкіна Л., Красовська Г., Сигеда П. Соціолінгвістика: навч. посіб. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток Лтд", 2007. — 360 с.
3. Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.
4. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. — Київ: Видавничий центр "Академія", 2004. — 344 с. — ISBN 966-580-172-4
5. Безлюдний О. І. Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації : матеріали V Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Умань‚ 17 берез. 2023 р.). — Умань : Візаві, 2023. — 497 c.
6. Биндас О. М. Sociolinguistics : навч.-метод. посіб. (англ. мовою). — Полтава : Вид-во ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", 2020. — 113 с.
7. Бігич О. Б., Руснак О. Б. Сучасні технології та засоби формування іншомовної компетентності в письмі: колективна монографія. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. — 152 с. — ISBN 978-966-638-359-7
8. Білоконенко Л. А. Соціолінгвістика: практикум. — Кривий Ріг : КДПУ, 2020. — 106 с.
9. Борисенко Н. Д., Кодубовська О. О. Лінгвокраїнознавство: англомовні країни: навч. посіб. (англ. мовою). — Житомир, 2019. — 154 с.
10. Гол. ред. Мізін К. І. Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2018 року). — Переяслав-Хмельницький, 2018. — 278 с.
11. Гриценко П. Ю., Руснак Н. О., Руснак Ю. М. Етнолінгвістика: українська мова: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 432 с. — ISBN 978-966-423-752-6
12. За заг. ред. Климової К. Я. Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), 21 лютого 2023 року. — Житомир: Поліський національний університет, 2023. — 288 с. — ISBN 978-617-7684-85-4
13. За заг. ред. Колоїз Ж. Редакторська справа: сучасний стан і перспективи розвитку : колективна монографія. — Кривий Ріг : КДПУ, 2023. — 282 с.
14. Залужна О. О. Соціолінгвістична варіативність англійської мови: навч.- метод. посіб. — Вінниця, 2022. — 128 с.
15. Іліаді О. І. Проблеми текстології та дискурсології: навч. посіб. — Одеса, 2023. — 166 с.
16. Коваль Л. М. Психолінгвістика: методичні рекомендації. — Вінниця : Видавництво ФОП Кушнір Ю.В., 2021. — 68 c.
17. Костюк М., Хворостяний І., Унгурян І. Українська для всіх: як навчати тих, для кого українська мова не є рідною. — Київ.: ТОВ ″Видавництво ″ЮСТОН″, 2021. — 252 с. — ISBN 978-617-7854-44-8
18. Крайняк Л. К., Бичок А. В., Боднар О. Б. Лінгвокраїнознавство / Landeskunde (німецька мова): навч. посіб. — Тернопіль: ЗУНУ, 2022. — 252 с.
19. Красовська Г., Сухомлинов О., Сигеда П. Соціолінгвістичний компендіум. — К. : Талком, 2020. — 336 с. — ISBN 978-617-7832-66-8
20. Куранова С. І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. — Київ: Видавничий центр "Академія", 2012. — 209 с. — ISBN 978-966-580-310-2