Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 339. Маркетинг -> 339.1. Маркетинг ->

1. Слободяник АМ., Могилевська О. Ю., Романова Л. В. Digital-маркетинг: теорія і практика: навч. посіб. — Київ: КиМУ, 2022. — 228 с. — ISBN 978-617-651-234-9
2. Укл.: Підкамінь Л.Й. Елементи маркетингу та менеджменту видавничо-поліграфічної справи. Навчальний посібник. — Чернівецький національний університет, 2021. — 136 с.
3. Інтегровані маркетингові комунікації Гл. 11. 2004. — Глава 11. — С.285-305
4. Іванечко Н., Борисова Т., Процишин Ю. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Тернопіль : ЗУНУ, 2021. — 180 с. — ISBN 978-966-654-650-3
5. Цвілий С. М., Кукліна Т. С., Зайцева В. М. Маркетинг в туризмі: Навчальний посібник. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 260 с. — ISBN 978-617-529-370-6
6. Кушнір Т. М. Маркетинг промислового підприємства: Методичні матеріали. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. — 134 с.
7. Балацький Є. О. Маркетинг: навч. посіб. — ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. — 404 с.
8. Петруня Ю. Є. Маркетинг: навч. посіб. — Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. — 362 с. — ISBN 978-966-328-116-2
9. Старостіна А. О., Кравченко В. А., Пригара О. Ю. Маркетинг: навч. посіб. — К.: "НВП "Інтерсервіс", 2018. — 216 с. — ISBN 978-617-696-808-5
10. Іваненко Л. М., Боєнко О. Ю. Маркетинг: навч. посіб. — Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022. — 362 с.
11. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг: навч. посіб. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. — 347с.
12. Храбатин О. І., Тимчик О. А. Маркетинг: навч. посібник для учнів, студ. проф. навч. закл. із спец. "Комерційна діяльність". — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. — 284 с. — ISBN 978-966-668-338-3
13. Губін К. Г. Маркетинг: навч.-метод. посіб. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. — 93 с.
14. Кібік О. М., Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В. Маркетинг: навч.-метод. посіб. — Одеса, 2020. — 68 с.
15. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. друге, доп. і випр. вид. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 c. — ISBN 966—574—227—2
16. Гончарук Я. А. Маркетинг: навчальний посібник у тестах. — К.: КНЕУ, 2004. — 392 с. — ISBN 966-574-566-2
17. Зозульов О. В., Царьова Т. О., Гавриш Ю. О. Маркетинг: навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 298 с.
18. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 c. — ISBN 966–574–431–3
19. Палига Є. М., Гірняк О. М., Лазановський П. П. Маркетинг: підручник. — Львів : Українська академія друкарства, 2020. — 352 с. — ISBN 978-966-322-500-5
20. Зозульов О. В., Царьова Т. О. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 100 с.