Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 98
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.92. Комп’ютерна графіка та мультимедіа ->

21. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов С. М. Інженерна та комп’ютерна графіка. 5-те видання. — К.: "Каравела", 2010. — 360 c.
22. Новожилова М. В., Мироненко В. В. Комп’ютерна графіка. Частина1: Навч.-метод. посіб. — Х.: ХНУБА, 2015. — 60 с.
23. Ожга М. М. Методика навчання 3D проектування майбутніх інженерів педагогів комп’ютерного профілю. — Харків : Українська інженерно-педагогічна академія, 2015. — 284 с.
24. Пальчевський Б. О., Валецький Б. П., Вараніцький Т. Л. Системи 3D моделювання: Навч. посіб. — Луцьк, 2016. — 176 с.
25. Пасічник О. Г. Основи веб-дизайну: [навч. посіб.]. — Київ : Вид. група BHV, 2010. — 336 с. — ISBN 978-966-552-228-7
26. Поліщук М. М., Ткач М. М. CAD-системи та мультимедія [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 112 с.
27. Романюк О. Н., Романюк О. В., Чехместрук Р. Ю. Комп’ютерна графіка: електронний навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2023. — 147 с.
28. Тмєнова Н. П. Комп’ютерна графіка: навч.-метод. посіб. — К: ВПЦ "Київський університет", 2017. — 111 с.
29. Комп’ютерна графіка : в 2-х кн / О. В. Тотосько, А. Г. Микитишин, П. Д. Стухляк. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. — Кн. 1. — 304 с.
30. Укладач: Скиба О.П. Комп’ютерна графіка: конспект лекцій. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. — 88 с.
31. Укладачі : Тотосько О.В., Стухляк П. Д., Микитишин А. Г. Введення в комп’ютерну графіку та дизайн: Навч. посіб. — Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2023. — 304 с. — ISBN 978-617-7875-60-3
32. Четверикова Т. Г. Комп’ютерна графіка : навч.-метод. посіб. — Луцьк, 2016. — 110 с.
33. Швед А. В., Давиденко Є. О. Практичний web-дизайн : проектування, створення та супроводження web-вузла : навч. посіб. — Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. — 192 с. — ISBN 978-966-336-406-3
34. Інженерга графіка. Тестові завдання (українською, англійською та французькою мовами): навч. посіб. — Рівне: НУВГП, 2019. — 164 с. — ISBN 978-966-327-442-3