Міжнародний Науково-технічний Університет

Майданник О. О. Конституційне право України. — Київ: Алерта, 2011. — 380 с. — ISBN 978-617-566-025-6

Грін О. Конституційне право зарубіжних країн: альбом схем. — Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2015. — 183 с.

Боняк В. О., Завгородня Ю. С. Конституційне право зарубіжних країн. — Дніпро: ДДУВС, 2016. — 65 с.

Теорія держави і права. — Харків: ТОВ "Майдан", 2018. — 416 с.

Теорія держави і права: конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 96 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3677
Усього літератури: 10460
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 658.14/15. Фінансування. Економіка підприємства ->

21. Мартиненко В. П. Фінансовий менеджмент : підручник. — Львів : Магнолія, 2014. — 344 с. — ISBN 978-617-574-100-9
22. Мицель А. А. Математическая экономика. Лабораторный практикум. — Томск. Из-во научно-технической литературы, 2006.
23. Момот Т. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. — Київ : Центр учб. л-ри, 2011. — 385 с. — ISBN 978-611-01-0188-2
24. Москалюк В. Є. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2005. — 384 с.: рис. — ISBN 966-574-819-X
25. Нехорошева Л. Н. Экономика предприятия: [учебное пособие для учащихся средних специальных учебных заведений экономических специальностей]. — Минск: Вышэйшая школа, 2005. — 383 с. — ISBN 985-06-1090-5
26. Нікіфорова Л. О. Економіка та організація виробництва. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 135 с.
27. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 457 c. — ISBN 966–574–231–0
28. Покропивний С. Ф., Швиданенко Г. О., Федонін О. С. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 328 c. — ISBN 966–574–156–Х
29. Ревенко Н. Ф. Экономика предприятия. сборник задач: Учеб. пособие. — М.: Высш.шк., 2007. — 191 с. — ISBN 978-5-06-005584-9
30. Ред. Школьник І. О., Кремень В. М., та ін. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. — Суми : [ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"], 2014. — 427 с.
31. Савуляк В. В. Управління якістю продукції: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2012. — 91 с.
32. Скляренко В. К. Экономика предприятия: Учебник для вузов. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 528с. — ISBN 5160021949
33. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. — ISBN 966-574-441-0
34. Титов В. И. Экономика предприятия: учебник для вузов. — Москва: ЭКСМО, 2008. — 413 с. — ISBN 978-5-699-18439-2
35. Ткаченко Е. А. Теоретико-методологические основы управления комплексным развитием промышленных предприятий: Автореферат, диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2007. — 39 с.
36. Хунгуреева И. П. Экономика предприятия: учеб. пособие. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. — 240 с. — ISBN 5-89230-173-7
37. Ширенбек Х., Бойко И. П., Валдайцев С. В. [и др.] Экономика предприятия: [учебник для вузов]. — Санкт-Петербург: Питер, 2005. — 847 с. — ISBN 5-469-00193-8
38. Экономика предприятий (электронный справочник). — Руссомбит-М, 2005.