Міжнародний Науково-технічний Університет

Камский В. А. Защита личной информации в интернете, смартфоне и компьютере : учеб. пособ. — СПб.: Наука и Техника, 2017. — 272 с. — ISBN 978-5-94387-731-5

Козлов С. Н. Защита информации: устройства несанкционированного съема информации и борьба с ними: учеб.-практ. пособ. — Москва: Академический проект, 2018. — 286 с.

Вовкодав О. В. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. — Тернопіль: ТНЕУ, 2017. — 500 с.

Вострецова Е. В. Основы информационной безопасности : учебное пособие. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 204 с. — ISBN 978-5-7996-2677-8

Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для СПО. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — ISBN 978-5-534-07791-9

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3941
Усього літератури: 10752
Відвідувачів на сайті: 39
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.4. Програмне забезпечення. ->

21. Порублев И. Н. Алгоритмы и программы. Решение олимпиадных задач. — М.:ООО "И.Д. Вильямс", 2007. — 480 c.
22. Соломін А. В. Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення: практикум. — Київ : КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2018. — 131 с.
23. Табунщик Г. В., Каплієнко Т. І., Петрова О. А. Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем. — Запоріжжя : Дике Поле, 2016. — 250 c. — ISBN 978-966-2752-07-0
24. Томашевский В. М. Моделювання систем. — BHV, 2005. — 352 c. — ISBN 966-552-120-9
25. Проектування систем і комплексів інформаційних технологій проектування : курс лекцій. — Київ : НАУ, 2018. — 41 с.
26. уклад.: О. C. Коваленко, Добровська. Л. М. Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проектування ІС. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 192 с.
27. Уоррен. Алгоритмические трюки для программистов. — Изд.дом Вильямс, 2003.
28. Фаронов В. В. Программирование баз данных в Delphi: учебное пособие. — СПб.: Питер, 2006. — 459 с. — ISBN 5-318-00100-9
29. Фридл. Регулярные выражения. — СПб.: Питер, 2003.