Міжнародний Науково-технічний Університет

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 218 с.

Кузнецова Е.Ю. Современный стратегический анализ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 131 с. — ISBN 978-5-7996-1832-2

Головко Т.В. Сагова С.В. Стратегічний аналіз. — Київ : КНЕУ, 2002. — 198 с. — ISBN 966–574–313–9

О.М. Тищенко. Стратегічне управління. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 252 с.

І.М. Писаревський. Стратегічний менеджмент. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 287 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3559
Усього літератури: 10342
Відвідувачів на сайті: 20
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.738.5. Інтернет технології ->

21. Хаген Граф. Руководство для начинающего пользователя Joomla!. 2011.
22. Хаген Граф. Руководство для начинающего пользователя Joomla! 2.5. — Joom, www.joom.ru, 2012. — 278 c.
23. Хокинс. Администрирование Web-сервера Apache и руководство по электронной коммерции. — Изд.дом "Вильямс", 2001.
24. Шеперд. Освой самостоятельно XML за 21 день. — Изд.дом "Вильямс", 2002.
25. Штефен Вальтер. Разработка приложений для Wiпdows 8 с помощью HTMLS и JavaScгipt. — М.: ДМК Пресс, 2013. — 344 c.
26. Щедріна О. І. Інтернет-технології в бізнесі: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2012. — 303 с. — ISBN 978-966-483-584-5
27. Интернет-порталы: содержание и технологии: Сб. науч. ст — М.: Просвещение, 2004. — 499 с. — ISBN 5-09-013554-1
28. Управління ІТ проектами: консп. лекцій. — Тернопіль : ТНЕУ, 2013. — 44 с.