Міжнародний Науково-технічний Університет

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 218 с.

Кузнецова Е.Ю. Современный стратегический анализ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 131 с. — ISBN 978-5-7996-1832-2

Головко Т.В. Сагова С.В. Стратегічний аналіз. — Київ : КНЕУ, 2002. — 198 с. — ISBN 966–574–313–9

О.М. Тищенко. Стратегічне управління. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 252 с.

І.М. Писаревський. Стратегічний менеджмент. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 287 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3559
Усього літератури: 10342
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.43. Мови і середовища програмування ->

21. Зиборов В.В. Visual С# 2012 на примерах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2013. — 480 c.
22. Златопольский Д. М. Сборник задач по программированию. 2-е издание. — БХВ-Петербург, 2007. — 240 c.
23. Зубков С. В. Асемблер - мова необмежених можливостей. — "ДМК Пресс", 1999.
24. Иванова Г. C. Основы программирования: Учебник для вузов Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. — 416 с. — ISBN 5-7038-1957-1
25. Иванова Г. С. Объектно- ориентированное программирование: Учеб. для вузов. — М.: МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2001. — 320 с. — ISBN 5-7038-1525-8
26. Качанов, Ткаченко, Головин. Букварь по РНР и MySQL. — Россия, 2000.
27. Климов А. П. C#. Советы программистам. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 517 с. — ISBN 978-5-9775-0174-3
28. Ковалюк Т. В. Основи програмування. — bhv ПИТЕР, 2006.
29. Ковалюк Т. В. Основи програмування: підруч. для для вищих навч. закл. — Київ : Видавн. група BHV, 2005. — 384 с. — ISBN 966-552-138-1
30. Копитко М. Ф., Іванків К. С. Основи програмування мовою Java. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. — 83 с.
31. Крейн, Джеймс, Паскарелло. Ajax в действии. — Москва "Вильяме", 2006.
32. Крупник А. Изучаем C. — Питер, 2001. — 226 c.
33. Культин Н. Microsoft Visual C# в примерах и задачах. — Санкт-Петербург "БХВ-Петербург", 2009. — 320 c. — ISBN 978-5-9775-0410-2
34. Лабор В. В. Си Шарп: Создание приложений для Windows. — Мн.: Харвест, 2003.
35. Либерти. Программирование на Csharp. Создание .NET приложений. — Символ. O’Reilly, 2003.
36. Лоуренс Морони. Введение в Microsoft Silverlight 3: пер. с англ. — Microsoft Press, 2011. — 281 c.
37. Львов М. С. Вступ до об‘єктно-орінтоване програмування: навч. посіб. — Херсон : ХГПУ, 2000. — 238 с.
38. Мак-Дональд Мэтью. Windows Presentation Foundation в .NET 4.0 с примерами на С# 2010 для профессионалов. — ООО "И.Д. Вильямс", 2011. — 1024 c. — ISBN 978-5-8459-1657-0
39. Маклафлин Бретт. Изучаем AJAX. — O’Reilly, Питер, 2008. — 443 c. — ISBN 978-5-91180-322-3
40. Медведев В. И. Особенности объектно-ориентированного программирования на C++/CLI, C# и Java. — Казань: РИЦ "Школа", 2010. — 444 c.