Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.012.32. Менеджмент ->

21. Гасов І. І. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник. — К: МНТУ, 2010. — 225 с.
22. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент у лекційному викладі: навч. посіб. — Львів: Українська академія друкарства, 2018. — 232 с. — ISBN 978–966–322–457–2
23. Горбаченко С. А. Проектний менеджмент: навч.-метод. посіб. — Одеса, 2020. — 263 с.
24. Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2003. — 259 с. — ISBN 966–574–436–4
25. Гордієнко Л. Ю. Адміністративний менеджмент: навч. посіб. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 216 с. — ISBN 978-966-676-643-7
26. ГРИНЕНКО В. В., БРАТАШ М. А. "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ)" : конспект лекцій з дисципліни. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 1 o=эл. опт. диск
27. Гудзь О. Є., Глушенкова А. А. Менеджмент ідей та управління проектами. — Київ, 2016. — 156 с.
28. Гуторова О. О. Адміністративний менеджмент: навч. посіб. — Харків : ХНАУ, 2014. — 383 с.
29. Данюка В. М., Петюха В. П. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. — К: КНЕУ, 2005. — 398 с. — ISBN 966-574-582-4
30. Дем’янишин В. Г., Погріщук Г. Б., Клівіденко Л. М. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. — Тернопіль: Крок, 2015. — 522 с. — ISBN 978-617-692-295-7
31. Дема Д. І., Шевчук І. В., Мартинюк Г. П. Податковий менеджмент: навч. посіб. — Київ : Алерта, 2017. — 256 с. — ISBN 978-617-566-430-8
32. Демченко Г. В. Ризик менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. — 74 с.
33. Дзвінчук Д. І., Малімон В. І. Менеджмент організацій : конспект лекцій. — Івано-Франківськ : [Б. в.], 2007. — 211 с.
34. Довгань Ж. М. Менеджмент у банку. — Тернопіль : Економічна думка, 2017. — 512 с. — ISBN 978-966-654-468-4
35. Довгань Л. Є. Корпоративне управління : навч. посіб. для студентів вищ. навч закл. — Київ : Кондор, 2007. — 180 с. — ISBN 978-966-351-182-5
36. Довгань Л. Є. Корпоративне управління: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К.: Кондор, 2007. — 180 с. — ISBN 978-966-351-182-5
37. Дубовик О. Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях: Навч. посіб. — Харків: ПромАрт, 2018. — 248 с. — ISBN 978-617-7634-03-3
38. Дяків О. П., Коцур А. С., Островерхов В. М. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посіб. — Тернопіль, 2022. — 280 с.
39. Єдинак В. Ю. Адміністративний менеджмент : опорний конспект лекцій. — Дніпро : УМСФ, 2019. — 132 с.
40. Живко З. Б., Сватюк О. Р., Копитко М. І. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2018. — 456 с. — ISBN 978-617-511-253-3