Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.012.32. Менеджмент ->

1. ГРИНЕНКО В. В., БРАТАШ М. А. "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ)" : конспект лекцій з дисципліни. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 1 o=эл. опт. диск
2. Project Management Institute. "Руководство к Своду знаний по управлению проектами. – 3-е изд. (Руководство PMBOK)." Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004. — Project Management Institute, Inc., 2004.
3. Ред. Довгань Л. Є., Мохонько Г. А., Малик І. П. "Управління проектами": навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації: "Менеджмент і бізнес-адміністрування", "Менеджмент міжнародних проектів", "Менеджмент інновацій", "Логістика". — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — 420 с.
4. Новікова М. М. HR-менеджмент : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. — 111 с.
5. уклад.: Шкробот М. В., Ведута Л. Л. HR-менеджмент: конспект лекцій: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 270 с.
6. Сочинська-Сибірцева І. М., Доренська А. О., Тушевська Т. В. HR-менеджмент: навч. посіб. — Кропивницький : ЦНТУ, 2022. — 278 c.
7. Автобизнес: техника. Сервис. Запчасти. - В 2-х томах / В. В. Волгин. 2006. — Т.1. — 441с.
8. Єдинак В. Ю. Адміністративний менеджмент : опорний конспект лекцій. — Дніпро : УМСФ, 2019. — 132 с.
9. Гуторова О. О. Адміністративний менеджмент: навч. посіб. — Харків : ХНАУ, 2014. — 383 с.
10. Гордієнко Л. Ю. Адміністративний менеджмент: навч. посіб. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 216 с. — ISBN 978-966-676-643-7
11. Михаліцька Н. Я., Верескля М. Р., Михаліцький В. С. Адміністративний менеджмент: навч. посіб.. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — 320 с. — ISBN 978-617-511-294-6
12. Примостка Л. О. Банківський менеджмент: монографія. — Київ : КНЕУ, 2017. — 380 с. — ISBN 978–966–926–142–7
13. Зянько В. В. Банківський менеджмент: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2018. — 126 с.
14. Криклій О. А., Маслак Н. Г., Пожар О. П. Банківський менеджмент: питання теорії та практики: монографія. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. — 152 с. — ISBN 978-966-8958-70-0
15. Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент: правктикум. — Вінниця: ВНТУ, 2017. — 85 с.
16. Козенкова Н. П. Бюджетний менеджмент: конспект. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2007. — 65 с.
17. Пантелеєв В. П. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. — Харків : Вид. ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. — 412 с. — ISBN 978-966-285-019-2
18. Сафронова Л. Д., Буряченко А. Є., Малік Є. О. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. — Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. — 400 с. — ISBN 978-966-2380-47-7
19. Дем’янишин В. Г., Погріщук Г. Б., Клівіденко Л. М. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. — Тернопіль: Крок, 2015. — 522 с. — ISBN 978-617-692-295-7
20. І.М. Писаревський. Стратегічний менеджмент. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 287 с.