Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.014. Управління підприємством ->

21. Карпенко О. А. Основи антикризового управління : навч.-метод. посіб. — Київ : Вид-во НАДУ, 2006. — 208 с. — ISBN 966-608-023
22. Кібік О. М. Теорія бізнесу: навч. посіб. — Одеса : КУПРIЄНКО СВ, 2017. — 225 с. — ISBN 978-617-7414-12-3
23. Козирєва. О. В. Корпоративне управління: конспект лекцій. — Х.: НФаУ, 2018. — 295 с.
24. Козловський В. О., Погріщук Б. В. Основи підприємництва: практикум. — Тернопіль : Терно-Граф, 2005. — 297 с. — ISBN 966-567-014-Х
25. Крамаренко А. О. Основи бізнес-законодавства: навч. посіб.. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-285-497-8
26. Кульчій І. О. Антикризове управління : навч. посіб. — Полтава : ПолтНТУ, 2016. — 120 с.
27. Архітектура ІТ підприємства : курс лекцій. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. — 40 с.
28. Мазник Л. В., Березянко Т. В., Безпалько О. В. [та ін.] Економіко-математичні методи і моделі в галузі управління персоналом: навч. посіб. — К. : Кафедра, 2019. — 290 с. — ISBN 978-617-7301-67-6
29. Матвіїшин Є. Г. Стратегічне управління людськими ресурсами. —  Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 200 с. — ISBN 978-966-8687-93-8
30. Наливайко Л., Симоненко Т. Методи прийняття управлінських рішень: конспект лекцій. — Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. — 67 с.
31. Небава М. І. Корпоративне управління: навч.-метод. комплекс. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 77 с.
32. Остапчук А. Д., Збарська А. В. Організація підприємницької діяльності у фірмі: навч. посібник. — К.: КиМУ, 2015. — 273 с. — ISBN 978-617-651-127-4
33. Управління бізнесом : підруч. — Харків: УкрДУЗТ, 2017. — 292 с. — ISBN 978-617-654-038-0
34. Петрова, І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами. — Київ : КНЕУ, 2013. — 466 [6] с. — ISBN 978-966-483-647-7
35. Петруня Ю. Є., Літовченко Б. В., Пасічник Т. О. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. — Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. — 276 с. — ISBN 978-966-328-169-8
36. Петруня Ю. Є. Прийняття управлінських рішень: навч. посібник. — Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. — 209] с. — ISBN 978-966-328-096-7
37. Піжук О. І. Стратегія підприємства: навч. посіб.. — Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. — 390 с. — ISBN 978-966-337-504-5
38. Пічугіна Т. С. Управління змінами: навч. посіб. — Харків: ХДУХТ, 2017. — 226 с.
39. Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. — Київ : "К.І.С.", 2010. — 276 с. — ISBN 978-966-2141-43-6
40. Селютін В. М., Яцун Л. М. Управління персоналом: Практикум: навч. посіб. — Х.: ХДУХТ, 2018. — 188 с.