Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 75
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330. Загальна економіка ->

21. Колосінська М. І., Белей С. І., Бойда С. В. Економічна теорія: навч. посіб. — Чернівці: Чернівец. нац. унів-т., 2021. — 200 с.
22. Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 572 с. — ISBN 966-574-792-4
23. Коржнев М. М. Економіка природокористування: підруч. — Київ: Вид-во КНУ, 2005. — 161 с. — ISBN 966-594-558-0
24. Костюк В. С., Андрющенко А. М., Борейко І. П. Економічна теорія: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 282 с. — ISBN 978-966-364-764-7
25. Мазур Н. А. Економіка торговельного підприємства : навч. посіб.. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. — 192 с.
26. Малиш Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки. — Київ : МАУП, 2004. — 120 с. — ISBN 966-608-358-2
27. Ніколенко Ю. В. Політична економія: підруч. для студентів вищ. навч. закл. — Київ : Центр учбової л-ри, 2009. — 632 с. — ISBN 978-966-364-797-5
28. Носова О. В. Національна економіка: навч. посібник для студ. економ. та юридичних ВНЗ. — Київ : Центр учбов. л-ри, 2013. — 512 с. — ISBN 978-611-01-0488-3
29. Олександр Шелест, Ярослав Кутовий, Ігор Самоходський. Розвиток української IT-індустрії : аналітичний звіт. — Київ : [Б.в.] , 2018. — 68 с.
30. Островський П. І., Гострик О. М., Добрунік Т. П. [та ін.] Моделювання економічних процесів. — Одеса : ОНЕУ, 2012.
31. Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І. Економічна теорія: навч. посіб. — Дніпро : НТУ "ДП", 2022. — 196 с.
32. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: підручник. — К.: КНЕУ, 1999. — 571 с. — ISBN 966-574-148-9
33. Пономаренко В. С., . Інформаційні системи в економіці: навч. посіб. — Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. — 176 с. — ISBN 978-966-676-496-9
34. Предборський В. А., Гарін Б. Б., Кухаренко В. Д. Економічна теорія: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Кондор, 2003. — 492 с. — ISBN 966-7982-14-9
35. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 254 с. — ISBN 966-574-727-4
36. Ред. Решетило В. П. Національна економіка: навч. посіб. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 386 с. — ISBN 978-966-695-175-8
37. Ромашко С. М., Саврас І. З., Селівестов Р. Г. [та ін.] Моделювання соціально-економічного розвитку територій. — Київ : НАДУ, 2013. — 44 с.
38. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004.
39. Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория: учеб. для вузов. 2-е изд. — М.: Норма, 2007. — 672 с. — ISBN 978-5-468-00026-7
40. Туренко А. М., Дмитрієв І. А., Іванілов О. С. Словник економіста та підприємця. — Х.: ХНАДУ, 2018. — 340 с. — ISBN 978-966-303-710-3