Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 77
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 339. Маркетинг -> 339.1. Маркетинг ->

21. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 523 с. — ISBN 966-574-521-2
22. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. друге, доп. і випр. вид. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 c. — ISBN 966—574—227—2
23. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 c. — ISBN 966–574–431–3
24. Павлов К. В., Лялюк А. М., Павлова О. М. Маркетинг: теорія і практика: підручник. — Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2022. — 408 с. — ISBN 978-617-7843-42-8
25. Палига Є. М., Гірняк О. М., Лазановський П. П. Маркетинг: підручник. — Львів : Українська академія друкарства, 2020. — 352 с. — ISBN 978-966-322-500-5
26. Петруня Ю. Є. Маркетинг: навч. посіб. — Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. — 362 с. — ISBN 978-966-328-116-2
27. Писаренко В. В., Багорка М. О. Стратегічний маркетинг: навч.посіб. — Дніпро: Видавець, 2020. — 240 с. — ISBN 978-617-518-378-6
28. Попова Н. В., Катаєв А. В., Базалієва Л. В. Маркетингові комунікації: підручник. — Харків: "Факт", 2020. — 315 с. — ISBN 978-966-637-963-7
29. Примак Т. О. Маркетинг. — К.: МАУП, 2004.
30. Процишин Ю. Т. Стратегічний маркетинг: електронний навч. посіб. — Тернопіль: ЗУНУ, 2022. — 146 с. — ISBN 978-966-654-668-8
31. Ратушняк О. Г. Менеджмент та маркетинг: практикум. — Вінниця : ВНТУ, 2018. — 120 с.
32. Ред. Козак Ю. Г. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2014. — 294 с. — ISBN 978-611-01-0615-3
33. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг: навч. посіб. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. — 347с.
34. Слободяник АМ., Могилевська О. Ю., Романова Л. В. Digital-маркетинг: теорія і практика: навч. посіб. — Київ: КиМУ, 2022. — 228 с. — ISBN 978-617-651-234-9
35. Старостіна А. О., Кравченко В. А., Пригара О. Ю. Маркетинг: навч. посіб. — К.: "НВП "Інтерсервіс", 2018. — 216 с. — ISBN 978-617-696-808-5
36. Укл. : Мотрич А.В. Менеджмент та маркетинг видавничо-поліграфічної галузі : навч. посіб. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. — 140 с.
37. Укл.: Підкамінь Л.Й. Елементи маркетингу та менеджменту видавничо-поліграфічної справи. Навчальний посібник. — Чернівецький національний університет, 2021. — 136 с.
38. Храбатин О. І., Тимчик О. А. Маркетинг: навч. посібник для учнів, студ. проф. навч. закл. із спец. "Комерційна діяльність". — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. — 284 с. — ISBN 978-966-668-338-3
39. Цвілий С. М., Кукліна Т. С., Зайцева В. М. Маркетинг в туризмі: Навчальний посібник. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 260 с. — ISBN 978-617-529-370-6
40. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. 2015. — 241 с. — ISBN 978-966-654-383-0