Міжнародний Науково-технічний Університет

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 218 с.

Кузнецова Е.Ю. Современный стратегический анализ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 131 с. — ISBN 978-5-7996-1832-2

Головко Т.В. Сагова С.В. Стратегічний аналіз. — Київ : КНЕУ, 2002. — 198 с. — ISBN 966–574–313–9

О.М. Тищенко. Стратегічне управління. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 252 с.

І.М. Писаревський. Стратегічний менеджмент. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 287 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3559
Усього літератури: 10342
Відвідувачів на сайті: 18
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.43. Мови і середовища програмування ->

41. Мозговой М. В. Классика программирования: алгоритмы, языки, автоматы, компиляторы. Практический подход. — СПб.: Наука и Техника, 2006. — 320 c.
42. Мухортов В. В., Рылов В. Ю. Объектно-Ориентированное Программирование, Анализ и Дизайн. — Новосибирск, 2002.
43. Нейгел Кристиан, Ивьен Билл, Глинн Джей. C# 2005 и платформа .NET 3.0 для профессионалов. — М.: ООО "Вильямс", 2008. — 1376 c. — ISBN 978-5-8459-1317-3
44. Нестеренко С. О. Системне програмування мовою С. — Чернігів: ЧІІБіП, 2003.
45. Неш Трей. C# 2010: ускоренный курс для профессионалов. — ООО Вильямс, 2010.
46. Одиночкина С. В. Основы технологий XML. — СПб: НИУ ИТМО, 2013. — 56 с.
47. Пустоваров В. І. Системне програмування та конструювання компіляторів. — МНТУ, 1995.
48. Ричард Бёрд. Жемчужины проектирования алгоритмов: функциональный подход. — М.; ДМК Пресс, 2013. — 330 c.
49. Седжвик Р. Алгоритмы на Java, 4-е изд.:Пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2013. — 848 c.
50. Сидоров С. Б. Базовые элементы языка программирования С++. — НГТУ Н.Новгород, 2007.
51. Скляров В. А. Язык С++ и ООП. — Минск "Вышэйшая школа", 1997.
52. Стенли .Б.Липпман Жози Лажойе. Язык программирования с++ вводный курс С++ для начинающих. 1998.
53. Страустрап Б. Введение в язык С++. — http://www.helloworld.ru, 1995.
54. Страуструп Р. Язык программирования С++. Второе дополнительное издание. 2000.
55. Сузи Р. А. Язык программирования Python. Курс лекций. 2010. — 206 c.
56. Ткаченко О. М., Каплун В. А. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 101 с.
57. Троелсен Э. Язык программирования С# и платформа .Net 4.5. 6-е изд. — М.:ООО "И.Д. Вильямс", 2013. — 1312 c.
58. Трофименко О. Г. С ++. Основи програмування: Теорія та практика: Підручник. — Одеса : Фенікс, 2010. — 544 с. — ISBN 978-966-438-240-0
59. Уилсон Р. Введение в теорию графов. — М.: Мир, 1977.
60. Фельдман С. Системне програмування на персональному комп’ютері. — М.: Бук-пресс, 2006.