Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 125
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

41. Стратієнко Н .К. Алгоритми і структури даних: практикум: навч. посіб. — Харків: НТУ "ХПІ", 2017. — 224 с. — ISBN 978-617-05-0247-6
42. Табунщик Г. В. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посіб. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 180 с.
43. Ткачук В. М. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник. — Iвано- Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016. — 286 с.
44. Трофименко О. Г., Мнанков С. Ю., Ларін Д. Г. Основи програмної інженерії : навч.-метод. посібник [Електронне видання]. — Одеса : Фенікс, 2022. — 197 с. — ISBN 978-966-928-808-0
45. Укл.: Добровольський Ю.Г. Стандартизація в інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 140 с.
46. Уклад.: Грудзинський Ю.Є. Алгоритми та структури даних: Навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 215 с.
47. Фісун М.Т, Цибенко Б. О. Структури та організація даних в ЕОМ: навч. посіб. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — 132 с. — ISBN 978-966-336-159-8
48. Хайрова Н. Ф., Петрасова С. В. Сучасні технології Web-програмування: навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А.М., 2020. — 112 с.
49. Чихіра І. В., Микитишин А. Г. Конспект лекцій з дисципліни "Програмування систем реального часу". — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016. — 76 с.
50. Шушура О. М., Золотухіна О. А. Логіка та алгоритми обробки даних: навч. посіб. — Київ, 2019.
51. Ярцев В. П. Організація баз даних та знань: навч. посіб. — К. ДУТ, 2018. — 214 с.