Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 58
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

41. Просницкий А. Управление проектами в Microsoft Project 2010. Самоучитель. 2011. — 176 c.
42. Рекс Блэк. Ключевые процессы тестирования. — - Издательство Лори, 2006. — 544 c.
43. Савчук О. В., Моргаль О. М. Моделювання процесів і систем / Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 220 с.
44. Свіржевський М. П. Педагогічні проблеми формування інформаційної компетентности менеджера. — Вінниця, 2005. — 7с.
45. Семеренко В. П. Візуальне програмування. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 113 с.
46. Сергей Орлик. ISO/IEC DTR 19759 Software Engineering - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge– SWEBOK. Переклад з англ. з коментарями. 2005.
47. Скорін Ю. І. Технології тестування програмних продуктів. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. — 35 с.
48. Снейдер. Эффективное программирование TCP. 2006.
49. Соммервіл І. Інженерія програмного забезпечення (6-е видання). — М. Вид.Дім "Віль"ямс", 2002.
50. Спірінцева О. В., Литвинов О. А., Герасимов В. В. Java-технології та мобільні пристрої. Алгоритми і структури даних: навч. посіб. — Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. — 140 с.
51. Стеценко І. В. Моделювання систем: навч. посіб. — Черкаси : ЧДТУ, 2010. — 399 с. — ISBN 978-966-402-073-9
52. Табунщик Г. В. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посіб. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 180 с.
53. Ткачук В. М. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник. — Iвано- Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016. — 286 с.
54. Трофименко О. Г., Мнанков С. Ю., Ларін Д. Г. Основи програмної інженерії : навч.-метод. посібник [Електронне видання]. — Одеса : Фенікс, 2022. — 197 с. — ISBN 978-966-928-808-0
55. Уиттакер Д. Как тестируют в Google. — СПб.: Питер, 2014. — 320 с.
56. Укл.: Добровольський Ю.Г. Стандартизація в інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 140 с.
57. Фаулер, Скотт. UML. Основи. — СПб "Символ Плюс", 2002.
58. Фісун М.Т, Цибенко Б. О. Структури та організація даних в ЕОМ: навч. посіб. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — 132 с. — ISBN 978-966-336-159-8
59. Хайрова Н. Ф., Петрасова С. В. Сучасні технології Web-програмування: навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А.М., 2020. — 112 с.
60. Халл Э. Разработка и управление требованиями. Практическое руководство пользователя. 2005.