Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

41. Помиткін Е. О., Рибалка В. В. Геронтопсихологія навчання особистості похилого віку: посібник. — Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2020. — 150 с.
42. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с. — ISBN 978-611-01-0323-7
43. Мазяр О. В. Диференціальна психологія : модульний курс: навч. посіб. — К.: Видавничий дім "Кондор", 2017. — 284 с.
44. Палій А. А. Диференціальна психологія: курс лекцій. — Київ, 2010. — 954 с. — ISBN 978-966-8226-87-8
45. Коренєва Ю. П., Мухіна Л. М., Чугуєва І. Є. Диференційна психологія: методичні вказівки. — Миколаїв : НУК, 2023. — 90 с.
46. За заг. ред. Максименка С.Д. Диференційна психологія: підручник. — К.: Видавницький Дім "Слово", 2013. — 496 с.
47. Неурова А. Б., Капінус О. С., Грицевич Т. В. Діагностика індивідуально-психологічних властивостей особистості: навч.-метод. посіб. — Львів: НАСВ, 2016. — 181 с.
48. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. — К: Центр учбової літератури, 2008. — 272 с. — ISBN 978-966-364-609-1
49. ред. Максименко С. Д. Загальна психологія: Підручник. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 704 с. — ISBN 966-7786-03-Х
50. Москалець В. П. Загальна психологія: підручник. — К.: Ліра-К, 2020. — 564 с. — ISBN 978-617-7748-90-7
51. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З.В. Загальна психологія: підручник. — К.: Либідь, 2005. — 464 с. — ISBN 966-06-0382-7
52. Варій М. Й. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової л-ри, 2009. — 1007, [1] с. — ISBN 978-966-364-817-0
53. Дуткевич Т. В. Загальна психологія: теоретичний курс: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 338 с. — ISBN 978-617-673-499-4
54. Сергієнко Н. П. Загальна психологія. Вступ до спеціальності.Текст лекцій. — Х.: НУЦЗУ, 2018. — 41 с.
55. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. Загальна психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 296 с. — ISBN 978-611-01-0267-4
56. Колобич О. П. Загальна психологія. Навчально-методичний посібник. — Львів, 2018. — 172 с.
57. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 388 с. — ISBN 978-617-673-499-4
58. Гордієвський Д. Є. Заняття "Опанування почуття тривоги та невизначеності, розвиток навичок саморегуляції". — Щербані, 2022. — 6 с.
59. Горленко В. М., Острова В. Д. Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби: метод. рек. — Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. — 106 с. — ISBN 978-617- 7118-30-4
60. Бендлер Ричард. Используйте свой мозг для изменений. Перевод: Лев Миникес. 1992.