Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 36
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

41. Москалець В. П. Загальна психологія: підручник. — К.: Ліра-К, 2020. — 564 с. — ISBN 978-617-7748-90-7
42. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З.В. Загальна психологія: підручник. — К.: Либідь, 2005. — 464 с. — ISBN 966-06-0382-7
43. Варій М. Й. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової л-ри, 2009. — 1007, [1] с. — ISBN 978-966-364-817-0
44. Дуткевич Т. В. Загальна психологія: теоретичний курс: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 338 с. — ISBN 978-617-673-499-4
45. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. Загальна психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 296 с. — ISBN 978-611-01-0267-4
46. Колобич О. П. Загальна психологія. Навчально-методичний посібник. — Львів, 2018. — 172 с.
47. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 388 с. — ISBN 978-617-673-499-4
48. Гордієвський Д. Є. Заняття "Опанування почуття тривоги та невизначеності, розвиток навичок саморегуляції". — Щербані, 2022. — 6 с.
49. Бендлер Ричард. Используйте свой мозг для изменений. Перевод: Лев Миникес. 1992.
50. Берн Е. Ігри, у які грають люди. — Харків, 2016. — 212 с. — ISBN 978-617-12-0650-2 (epub)
51. Яремчук О. В. Історична психологія: націєтворчий потенціал : монографія. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. — 142 с. — ISBN 978-966-189-525-5
52. Євдокімова О. О. Історія психології : навч. посіб. — Харків, 2020. — 320 с. — ISBN 978-966-342-420-0
53. Коханова О. П. Історія психології від античності до початку ХХ століття: навч. посібник. — Київ: Інтерсервіс, 2016. — 236 с. — ISBN 978-617-696-522-0
54. Токарева Н. М. Історія психології: від витоків до епохи Просвітництва: підручник. — Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2022. — 384 с. — ISBN 978-617-8096-12-0
55. Альтшуллер Г. С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. — Минск: Беларусь, 1994. — 478с с. — ISBN 985-01-0075-3
56. Шовкопляс Н. І. Комплекс психологічних занять направлений на подолання нервової напруги, тривожності, страхів дітей з особливими освітніми потребами. — Нові Санжари, 2022. — 20 с.
57. Некрасов А. Любовный многоугольник. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2008. — 81с.
58. Давидова О. В. Майндфулнес-технології регуляції стресостійкості в роботі практичного психолога з учнями юнацького віку. — Кременчук, 2022. — 56 с.
59. Найдьонов І. М. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Психологія та педагогіка". — К.: МАУП, 2016. — 28 с.
60. Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження: навч.- метод. посіб. — Київ : ДП "Вид. дім "Персонал", 2018. — 206 с. — ISBN 978-617-02-0221-5