Міжнародний Науково-технічний Університет

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. — Харків : НТУ "ХПІ", 2020. — 132 с.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. — Харків : НТУ "ХПІ", 2019. — 90 с.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї. — Харків : НТУ "ХПІ", 2019. — 73 с.

Захист інформації : наук. журн — Київ : НАУ, 2019. — Т. 21, № 4. — 207-258 с.

Захист інформації : наук. журн — Київ : НАУ, 2019. — Т. 21, № 3. — 143-202 с.

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3734
Усього літератури: 10538
Відвідувачів на сайті: 46
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

41. Никифоров Г. С. Психология здоровья: учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2006. — 607 с. — ISBN 5-318-00668-X
42. Гришина Н. В. Психология конфликта. - 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 544 с. — ISBN 978-5-91180-895-2
43. Халперн Д. Психология критического мышления. - 4-е международное издание. — Санкт-Петербург; Москва; Харьков; Минск: Питер, 2000. — 512 с. — ISBN 5-314-00122-5
44. Экман П. Психология лжи. — Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. — 268,[2] с. с. — ISBN 978-5-91180-526-5
45. Аргайл М. Психология счастья. - 2-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2003. — 271 с. — ISBN 5-272-00370-5
46. Тхостов А. Ш. Психология телесности: Учеб. пособ. для студентов по спец."Психология", "Клиническая психология". — Москва: Смысл, 2002. — 287, [1] с. — ISBN 5-89357-111-8
47. Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в екстремальних условиях учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. — Издательский центр, 2007.
48. Столяренко Л. Д. Психология управления: Учеб. пос.-4-е изд.. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 507с. — ISBN 978-5-222-11964-8
49. Розанова В. А. Психология управления: учеб. пособие. — М.: Бизнес-школа, 1999. — 352 с. — ISBN 5-87057-121-9
50. Реан А. А. Психология человека от рождения до смерти: Младенчество. Детство. Юность. Взрослость. Старость. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. — 652 с. — ISBN 5-93878-029-2
51. Кэррол Э. Изард. Психология эмоций: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2007. — 464 с.
52. Гуревич П. С. Психология: учебник для студентов вузов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 с. — ISBN 5-238-00905-4
53. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини. — Луцьк : Вежа, 2011. — 430 с. — ISBN 978-966-600-393-8
54. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Психологія і педагогіка: Лекції. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 158 с.
55. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 141 с.
56. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. — Київ : МАУП, 2002. — 176 с. — ISBN 966-608-149-0
57. Ходаківський Є. І. Психологія управління: підручник. — Київ: Центр учбової л-ри, 2011. — 663, [1] с. — ISBN 978-966-364-949-8
58. Сандомирский М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия: практическое руководство. — М.: Независимая фирма "Класс", 2005. — 592 с. — ISBN 5-86375-059-6
59. Карвасарский Б. Д. Психотерапия: Учебник для мед. вузов. — СПб.: Питер, 2000. — 544 с. с. — ISBN 5314001675
60. Быков С. В. Психотехника для юристов : учеб. пособие. — Тольятти : Волжский ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. — 83 с.