Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 106
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330. Загальна економіка ->

41. Уклад. Братушка С. М. Системи підтримки рішень: навч. посіб. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. — 265 с. — ISBN 978-966-8958-56-4
42. Шевченко Л. С. Національна економіка: навч. посібник. — Харків : Право, 2011. — 181, [3] с. — ISBN 978-966-458-283-1
43. Юнін О. С., Круглова О. О., Савєльєва М. О. Фінансово-економічний словник : словник-довідник. — Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. — 164 с. — ISBN 978-617-645-300-0
44. Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал — ПВНЗ "Університет економіки і підприємництва" ПП "Інститут економіки, технологій і підприємництва", 2011. — № 2.