Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 50
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330. Загальна економіка ->

41. Пилипенко Ю. І., Пилипенко Г. М., Кірієнко О. М. Політична економія: Навч. посіб. — Д.: ДВНЗ "Національний гірничий університет", 2014. — 236 с.
42. Ніколенко Ю. В. Політична економія: підруч. для студентів вищ. навч. закл. — Київ : Центр учбової л-ри, 2009. — 632 с. — ISBN 978-966-364-797-5
43. Федоренко В. Г., Діденко О. М., Руженський М. М. Політична економія: Підручник. — К.: Алерта, 2008. — 487 с. — ISBN 978-966-8533-66-2
44. Щетинін А. І. Політична економія. Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 480 с. — ISBN 978-611-01-0205-6
45. Кіндзерський Ю. В. Промисловий потенціал України : проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія. — К.: Ін-т екон. та прогнозування, 2007. — 408 с. — ISBN 978-966-02-4449-8
46. Олександр Шелест, Ярослав Кутовий, Ігор Самоходський. Розвиток української IT-індустрії : аналітичний звіт. — Київ : [Б.в.] , 2018. — 68 с.
47. Уклад. Братушка С. М. Системи підтримки рішень: навч. посіб. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. — 265 с. — ISBN 978-966-8958-56-4
48. Туренко А. М., Дмитрієв І. А., Іванілов О. С. Словник економіста та підприємця. — Х.: ХНАДУ, 2018. — 340 с. — ISBN 978-966-303-710-3
49. за ред. О. Бєляєва. Соціальна економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 244с.
50. Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал — ПВНЗ "Університет економіки і підприємництва" ПП "Інститут економіки, технологій і підприємництва", 2011. — № 2.
51. Юнін О. С., Круглова О. О., Савєльєва М. О. Фінансово-економічний словник : словник-довідник. — Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. — 164 с. — ISBN 978-617-645-300-0