Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.012.32. Менеджмент ->

61. Литвинова Л. В. Менеджмент і маркетинг електронного урядування : навч. посіб. — Київ : НАДУ, 2013. — 68 с.
62. Мазур К.В, Кубай О. Г. Менеджмент аграрного підприємства : навч. посіб. — Вінниця: ТВОРИ, 2020. — 284 с. — ISBN 978-966-949-486-3
63. Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика:підручник. — Київ : Центр учб. л-ри, 2012. — 360 с. — ISBN 978-611-01-0343-5
64. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Київ: Слово, 2006. — 170 с. — ISBN 966-8407-68-5
65. Микитюк П. П. Управління проектами: навч. посіб. — Тернопіль: [Б. в.], 2014. — 270 с. — ISBN 978-966-654-360-1
66. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. — 295 с.
67. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2007. — 397 с. — ISBN 966-364-361-1
68. Микитюк П. П., Брич В. Я., Микитюк Ю. І. [та ін.] Управління проектами: підручник. — Тернопіль, 2021. — 416 с. — ISBN 978-966-654-659-6
69. Михайлова Л. І. Управління персоналом. — Київ Центр учбової літератури, 2007. — 248 c.
70. Михайлова Л. І., Гуторов О. І., Турчіна С. Г. [та ін.] Інноваційний менеджмент : навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2015. — 234 с. — ISBN 978-966-364-480-6
71. Михайлова Л. І. Інноваційний менеджемнт: навч. посіб.. — Київ : Центр учб. л-ри, 2015. — 234 с. — ISBN 978-966-364-480-6
72. Михайлова Л. І. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Київ : Центр навч. л-ри, 2007. — 200 с.
73. Михаліцька Н. Я., Верескля М. Р. Логістичний менеджмент: навч. посіб.. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. — 440 с. — ISBN 978-617-511-319-6
74. Михаліцька Н. Я., Верескля М. Р., Михаліцький В. С. Адміністративний менеджмент: навч. посіб.. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — 320 с. — ISBN 978-617-511-294-6
75. Монастирський Г. Л. Теорія організації: підручник. — Тернопіль : ТНЕУ, 2014. — 288 с. — ISBN 978-966-654-346-5
76. Мороз Е. Г. Податковий менеджмент: навч. посібник. [Електронне видання]. — Рівне : НУВГП, 2020. — 412 с. — ISBN 978-966-327-471-3
77. Мотрич А. В., Підкамінь Л. Й. Практикум з курсу "Менеджмент та маркетинг у видавничо- поліграфічній галузі": навч. посібник. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. — 46 с.
78. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2016. — 560 с. — ISBN 978-617-673-383-3
79. Менеджмент організацій і адміністрування. Частина 1: навч. посіб / М. І. Небава, О. Г. Ратушняк. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 105 с.
80. Менеджмент організацій і адміністрування. Частина 2: навч. посіб / М. І. Небава, О. Г. Ратушняк. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 108 с.