Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 7
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

61. За ред. Максименка С. Д. Медична психологія: підручник. — Київ: "Видавництво Людмила", 2023. — 512 с. — ISBN 978-617-555-097-7
62. За ред. Поліщука В. М. Психологія сім’ї: підручник. — Суми: Університетська книга, 2021. — 248 с. — ISBN 978-966-680-985-1
63. За ред. Скворчевської Є. Л. Психологія праці: навч. посіб. — Харків, 2022. — 160 с.
64. За ред. Шандрука С.К. Психологія професійної діяльності: підручник. — Тернопіль: ЗУНУ, 2022. — 256 с. — ISBN 978-966-654-678-7
65. За ред.Максименка С. Д., Зливкова В. Л., Кузікової С. Б. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія. — Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. — 430 с. — ISBN 978-966-698-201-1
66. Засєкіна Л. В., Пастрик Т. В. Основи психології та міжособове спілкування : навч. посіб. — Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. — 184 с. — ISBN 978-966-600-658-8
67. Зеленська О. П. Mastering Psychology English: Підручник з англійської мови для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "магістр" факультетів психології. — К.: Вид-во Європейського університету, 2020. — 330 с.
68. Золотарьова І. М. Психологія і педагогіка вищої школи: конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 36 с.
69. Золотарьова І. М., Хом’якова О. В. Психологія і педагогіка вищої школи: метод. вказівки. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 24 с.
70. Кайдалова Л. Г., Пляка Л. В., Альохіна Н. В. Психологія спілкування : навч. посіб. — Х. : НФаУ, 2018. — 140 с. — ISBN 978-966-615-546-0
71. Калініченко Я.О. Використання метафоричних асоціативних зображень "НОТІУМ (Найвідоміші Образи Та Істоти Української Міфології)" при наданні психологічної допомоги постраждалим у період воєнних дій. — Хорол: ОЗ "Хорольська гімназія", 2022. — 36 с.
72. Калмикова Л. О., Калмиков Г. В., Лапшина І. М. Психологія мовлення і психолінгвістика: навч. посіб. — К.: Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут, в-во "Фенікс", 2008. — 245 с. — ISBN 978-966-651-597-4
73. Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В. Методики дослідження психічного здоров’я та благополуччя персона- лу організацій : психологічний практикум. — Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН Украї ни, 2023. — 76 с. — ISBN 978-617-7745-20-3
74. Карпенко Є. Вікова та педагогічна психологія : Актуальні студії сучасних українських учених : навч. посіб. — Дрогобич : Посвіт, 2014. — 152 с.
75. Карпенко З. Аксіологічна психологія особистості : монографія. — Івано-Франківськ, 2018. — 720 с. — ISBN 978-966-640-452-0
76. Кебуладзе В. Феноменологічна психологія і феноменологічна соціологія: навч.-метод. посіб. — Київ, 2021. — 134 с.
77. Кириченко В. В. Психологія праці та інженерна психологія : навч. посіб. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. — 240 c. — ISBN 978-966-485-284-2
78. Коваленко А. Б., Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник. — Київ, 2006. — 400 с. — ISBN 996-7863-56-5
79. Козлова О. А. Соціальна психологія особистості та спілкування: практикум. — Хар-ків : НТУ "ХПІ", 2017. — 172 с.
80. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с. — ISBN 966–574–311–2