Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 64
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

61. М. Норбеков. Рыжий ослик или Превращения: книга о новой жизни, которую никогда не поздно начать. 2006. — 91с.
62. М. Норбеков. Основной курс тренировка интуитивного мышления (развитие шестого и седьмого чувства) (из выступления академика М.Норбекова на презентации курса). 2006. — 4 с.
63. Мазяр О. В. Особистісний дисонанс: системний аналіз : монографія. — Видавець О. О. Євенок, 2020. — 332 с. — ISBN 978-966-995-072-7
64. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. — К: Центр учбової літератури, 2008. — 272 с. — ISBN 978-966-364-609-1
65. Матейко Н. М. Основи психодіагностики: інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи. — ІваноФранківськ: Симфонія форте, 2013. — 80 с.
66. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Психологія і педагогіка: Лекції. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 158 с.
67. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 158 с.
68. Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Г. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 163 с.
69. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. — Київ : МАУП, 2002. — 176 с. — ISBN 966-608-149-0
70. Москалець В. П. Загальна психологія: підручник. — К.: Ліра-К, 2020. — 564 с. — ISBN 978-617-7748-90-7
71. Москалець В. П. Психологія особистості: підручник. — Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. — 364 с. — ISBN 978-617-7844-51-7
72. Мухіна Г. В. Юридична психологія : навч.-метод. посіб. — Київ: ВД "Дакор", 2019. — 236 с. — ISBN 978-617-7679
73. Найдьонов І. М. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Психологія та педагогіка". — К.: МАУП, 2016. — 28 с.
74. Некрасов А. Любовный многоугольник. — "Школа мудрости анатолия Некрасова", 2008. — 81с.
75. Нерубаєва І. О., Павловський А. П., Шебардіна А. В. Найкращі практики роботи з підлітками. Методичний посібник. — Київ, 2020. — 180 с. — ISBN 978-966-137-133-9
76. Неурова А. Б., Капінус О. С., Грицевич Т. В. Діагностика індивідуально-психологічних властивостей особистості: навч.-метод. посіб. — Львів: НАСВ, 2016. — 181 с.
77. Норбеков М. С., Волков Г. В. Успех на вашу голову и как его избежать. 2005. — 221с.
78. Палій А. А. Диференціальна психологія: курс лекцій. — Київ, 2010. — 954 с. — ISBN 978-966-8226-87-8
79. Панок В. Г., Обухівська А. Г., Острова В. Д. Психологічна служба : Підруч. — Київ : Ніка-Центр, 2016. — 362 с. — ISBN 978-966-521-691-9
80. Папуча М. В., Наконечна М. М. Теоретичні основи психології особистості : навч. посіб. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. — 60 с.