Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковальова О. М., Микитенко Д. О. Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування. — ФОП Вишемирський В. С., 2020. — 194 с. — ISBN 978-617-7783-84-7

уклад. Земко А.М. Аграрне право. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 111 с.

Кримінальний процес: підруч. Ч.1 / Р. І. Благута, Ю. В. Гу-цуляк, О. М. Дуфенюк. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — № 1. — 532 с. — ISBN 978-617-511-287-8

Кримінальний процес : підручник Ч.1 — Дніпро: ДДУВС, 2017. — № 1. — 337 с. — ISBN 978-966-383-459-4

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. — Київ : ВД "Дакор", 2018. — 386 с. — ISBN 978-617-7020-98-0

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

61. Синельников В. В. Таинственная сила слова. Формула любви: как слова действуют на нашу жизнь. — М.: Центрполиграф, 2008. — 248 с. — ISBN 978-5-9524-3494-3
62. Синельников Валерий. Болезнь. Ну и хрен с ней. 2001.
63. Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в екстремальних условиях учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. — Издательский центр, 2007.
64. Солсо Р. Л. Когнитивная психология. - 6-е изд. — Москва; Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2006. — 588, [4] с. — ISBN 5-94723-182-4
65. Сонник Г. Т. Психіатрія: Підручник. — Київ : Здоров’я, 2003. — 443 с.
66. Столяренко Л. Д. Психология управления: Учеб. пос.-4-е изд.. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 507с. — ISBN 978-5-222-11964-8
67. Столяренко Л. Д. Основы психологии: учебное пособие для студ. вузов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 672 с. — ISBN 5-222-00483-Х
68. Туляков В. А. Виктимология. — Одесса: Одесская национальная юридическая академия, 2003. — 137с. — ISBN 966-7694-23-2
69. Тхостов А. Ш. Психология телесности: Учеб. пособ. для студентов по спец."Психология", "Клиническая психология". — Москва: Смысл, 2002. — 287, [1] с. — ISBN 5-89357-111-8
70. Узнадзе Д. Н., Имедадзе И. В. Общая психология: Пер. с груз. — М.: Смысл, 2004. — 413 с. — ISBN 5-89357-121-5
71. уклад. Ніколаєнко С. І., Ніколаєнко С. О. Юридична психологія: навч.-метод. посіб. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. — 145 с.
72. уклад. Христов О. Л. Судова психіатрія: конспект лекцій. — Дніпро : [Б. в.], 2018. — 16 с.
73. уклад. Шепітько В. Ю., та ін. Юридична психологія: методичні поради. — Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. — 42 с.
74. упоряд. Олійников Г. В. Судова медицина та психіатрія: інф.-метод матеріали. — Дніпропетровськ : ДВНЗ "Національний гірничий університет, 2012. — 32 с.
75. Халперн Д. Психология критического мышления. - 4-е международное издание. — Санкт-Петербург; Москва; Харьков; Минск: Питер, 2000. — 512 с. — ISBN 5-314-00122-5
76. Ходаківський Є. І. Психологія управління: підручник. — Київ: Центр учбової л-ри, 2011. — 663, [1] с. — ISBN 978-966-364-949-8
77. Чалдини Р., В. Усмапов, А. Зайцев [и др.] Психология влияния. - 4-е международное издание. — СПб.: Питер, 2001. — 288 с. — ISBN 5-318-00218-8
78. Чистякова М. И. Психогимнастика. — Москва: Просвещение, 1995. — 160 с. — ISBN 5-09-006683-3
79. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: учеб. пособ. — Москва: Право и Закон, 1997. — 320 с. — ISBN 5-7858-0019-5
80. Экман П. Психология лжи. — Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. — 268,[2] с. с. — ISBN 978-5-91180-526-5