Міжнародний Науково-технічний Університет

Дзюзер В. Я. Теплотехника и тепловая работа печей: учеб. пособ. — СПб.: Издательство "Лань", 2016. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1949-4

Утюж І. Г., Спиця Н. В., Мегрелішвілі М. О. Етика та естетика: навч. посіб. — Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. — 81 с.

Бойко А. І., Гудима І. П., Кулєшов О. В. Сучасна філософія: основні розділи, поняття, проблеми, ідеї: навч. посіб. — Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2017. — 154 с.

Віннічук А. П. Усна народна творчість: навч. посіб. — Вінниця : ТОВ "Твори", 2020. — 304 с.

Давидюк В. Ф. Вибрані лекції з українського фольклору (в авторському дискурсі): навч. посіб. — Луцьк : ПВД "Твердиня", 2014. — ISBN 978-617-517-182-0

Книжок у каталозі: 6941
Книжок у електр. бібліотеці: 5042
Усього літератури: 11983
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

61. Марочкін І. Є. Порівняльне судове право: Навч. посіб. — Х.: Право, 2008. — 112 с. — ISBN 978-966-458-086-8
62. За заг. ред. Сущенка В. М. Правнича клінічна освіта в Україні: навч. посіб. — К.: Ваіте, 2020. — 274 с. — ISBN 978—617-7627-34-9
63. уклад. Бабанін С. В., та ін. Правова статистика: курс лекцій. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. — 156 с. — ISBN 978-617-7665-13-6
64. Виганяйло С. М. Правова статистика: навч. посіб. — Суми: Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія, 2019. — 145 с.
65. Забзалюк Д., Савайда О. Правова статистика: навч. посіб. (у схемах і таблицях). — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. — 140 с.
66. Шумилов В. М. Правовая система США: [учеб. пособие для студентов и слушателей вузов по специальности "Юриспруденция"]. — М.: ДеКА, 2003. — 399 с. — ISBN 5-89645-038-9
67. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. 2000. — 944с.
68. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник.-3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Я. Сухарев.. — М: Издательство НОРМА, 2003. — 1012с.
69. Правознавство : підруч. — Харків: Фоліо, 2014. — 98 с. — ISBN 978-966-03-6568-1
70. Правознавство : підруч. — Одеса : Атлант, 2015. — 554 с. — ISBN 978-617-7253-40-1
71. Копєйчиков В. В. Правознавство: Підручник. — Київ Юрінком Інтер, 2006. — 200с.
72. Практикум зі складання процесуальних документів: навч. посіб. — Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. — 308 с. — ISBN 978-966-214-398-0
73. Природне право: історико-філософський погляд / С. С. Сливка. — : Атіка, 2005. — Ч. 1. — 224 с. — ISBN 966-326-105-6
74. Коваленко Ю. Л. Природоохоронне законодавство та екологічне право: конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 108 с.
75. Воскобитова Л. А., Гутников А. Б., Захаров В. В. [и др.] Профессиональные навыки юриста: Опыт практ. обучения. — М.: Дело, 2001. — 415 с. — ISBN 5-7749-0173-4
76. Банчук О. А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність. — Київ: Конус-Ю, 2008. — 184 с. — ISBN 978-966-2250-00-8
77. Омельченко О. А. Римское право: учеб. для вузов. — М. : Остожье, 2000. — 206 с. — ISBN 5-86095-199-X
78. Новицкий И. Б., Перетерский И. С. Римское частное право: учебник. — Москва: Юристъ, 2006. — 314 с. — ISBN 5-7357-0058-8
79. Поліщук М. Г., Аксютіна А. В., Калініченко З. Д. Римське право (в схемах): навч. посіб. — Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. — 108 с. — ISBN 978-617-645-306-2
80. Калюжний Р. А. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина, 2005. — 144с. — ISBN 966-7613-78-Х