Міжнародний Науково-технічний Університет

Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.

Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.

Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.

Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.

Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 74
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

1. за заг. ред. Яворської О. С. IT право. — Львів: Левада, 2017. — 470 с.
2. Адвокат: навыки профессионального мастерства: научное издание. — М.: Волтерс Клувер, 2006. — XXI, 568 с. — ISBN 5-466-00189-9
3. Барщевский М. Ю. Адвокатская этика. — М.: Профобразование, 2001. — 312 с. — ISBN 5-93476-007-8
4. Бакаянова Н. М., Кісліцина І. О. Адвокатська етика [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб.. — Одеса: Фенікс, 2020. — 127 с. — ISBN 978-966-928-554-6
5. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права: справочное издание. — М.: Юристъ, 1996. — 575 с. — ISBN 5-7357-0066-9
6. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учеб. для вузов. — М.: НОРМА, 2003. — XII, 730 c. — ISBN 5-89123-408-4
7. Уклад.: Шевченко А. Є., Кудін С. В., Корінний М. М. Глосарій юридичних понять і термінів. — Вінниця: ТВОРИ, 2020. — 552 с. — ISBN 978-966-949-901-1
8. Щапов Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. — М.: Наука, 1976. — 239, [1] с.
9. Середницька І. А. Екологічне право (в схемах): Альбом схем. — Одеса: ОДУВС, 2016. — 81 с.
10. Кобецька Н. Р. Екологічне право України : навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2008. — 352 с.
11. Рябець К. А. Екологічне право України: Навч. посіб. — Київ : Центр учбо- вої літератури, 2009. — 438 с. — ISBN 978-966-364-909-2
12. Екологічне право: навч.-метод. посіб. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. — 118 с.
13. Екологічне право: Підручник. — Харків : Право, 2013. — 432 с. — ISBN 978-966-458-486-6
14. ред. Шуміла О. М. Екологічне право. Особлива частина: навч. посіб. — Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. — 384 с. — ISBN 978-966-610-217-4
15. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп.. — К.: Атіка, 2000. — 616 с. — ISBN 966-02-1736-6
16. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підручник. — Харків : Право, 2009. — 584 с. — ISBN 978-966-458-095-0
17. Будяченко О. М. Земельне право в схемах: навч. посіб. — Одеса : ОДУВС, 2017. — 78 с.
18. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. — Київ : Алерта, 2011. — 678 с. — ISBN 978-617-566-054-6
19. Ріпенко А. І. Земельне право України. Загальна частина: навч. посіб. — Одеса : [Б. в.], 2013. — 80 с.
20. Боднарчук О. Г., Васьківська К. М., Гаврилішин А. П. Земельне право: навч. посіб.. — Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. — 446 с. — ISBN 978-966-337-617-2