Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 35
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.012.32. Менеджмент ->

121. Фоменко Л. В., Дейнека Л. Н., Проклин А. Н. [и др.] Менеджмент организации: Учебное пособие. — Таганрог: ТРТУ, 2006. — 12 с.
122. Храмов В. О. Основи управління персоналом. — Київ МАУП, 2001. — 112 c.
123. Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 142 c. — ISBN 966–574–384–8
124. Черчик Л. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (24-26 травня 2022 року). — Луцьк, 2022. — 557 с. — ISBN 978-617-672-254-0
125. Чкан А. С. Основи управлінського консультування : метод. реком. — Запоріжжя : ЗНУ, 2013. — 56 с.
126. Шевченко Н. В., Мельник С. І. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник у схемах і таблицях. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ,, 2022. — 224 с.
127. Шкільняк М. М, Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л. Менеджмент: підручник. — Тернопіль: ЗУНУ, 2022. — 258 с. — ISBN 978-617-692-424-1
128. Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В. [та ін.] Міжнародний менеджмент: навч. посіб. — Київ : Центр учб. л-ри, 2011. — 488 с. — ISBN 9789663648729
129. Яковенко О. І. Управління проектами та ризиками : Навч. посіб. — Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. — 196 с. — ISBN 978-617-640-443-9
130. Якубчак Н., Меленівська В. Чотири кроки до успіху. Посібник з менеджменту для неурядових організацій: посібник. — Київ: МАКАР, 2005. — 156 с.
131. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 504с.

Перша | Попередня | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7