Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 51. Математика -> 519.2. Ймовірність. Математична статистика ->

1. Астахов В. М., Буланов Г. С. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посіб. — краматорськ : ДДМА, 2009. — 64 с.
2. Бакун В. В. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика : підручник. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 286 с.
3. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін O. K. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2010. — 424 с. — ISBN 978-966-364-992-4
4. Бутко М. П. Теорія прийняття рішень: Підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2015. — 360 с. — ISBN 978-617-673-373-7
5. Васильків І. М. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики : навч. посіб. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. — 184 с. — ISBN 978–617–10–0354–5
6. Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. — Київ : Київський університет, 2010. — 336 с. — ISBN 978-966-439-267-6
7. Герич М. С., Синявська О. О. Математична статистика: навч. посіб. — Ужгород: ДВНЗ "УжНУ", 2021. — 146 с.
8. Голіченко І. І., Ільєнко М. К., Савич І. М. Вступ до теорії ймовірностей: підручник. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 221 с.
9. Горбачук В. М., Кушлик-Дивульська О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика: підручник. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 351 с.
10. Грисенко М. В., Працьовитий М. В., Рижов А. Ю. Теорія ймовірностей: навч. посіб. — К.: ВПЦ "Київський Університет", 2023. — 250 с.
11. Гулівата І. О., Гусак Л. П., Радзіховська Л. М. Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей: навч. посіб. — Вінниця: Видавничо- редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. — 208 с. — ISBN 978-966-629-865-5
12. Дякон В. М. Моделі і методи теорії прийняття рішень : Підручник. — Київ : АНФ ГРУП, 2013. — 604 с. — ISBN 978-966-97259-3-6
13. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник: У 2-х ч. — Ч. ІІ. Математична статистика. — К.: КНЕУ, 2001. — 336 c. — ISBN 966–574–265–5
14. Основы научных исследований (общая теория эксперимента). В 4-х кн. кн.1,3,4 / А. Е. Кононюк. — К.:КНТ, 2011. — 508 с. — ISBN 978-966-373-696-9
15. Найко Д. А., Шевчук О. Ф. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. — Вінниця: ВНАУ, 2020. — 382 с.
16. Опіщев В. І. Дослідження операцій: навч. посіб. — Харків : ХНАМГ, 136 с..
17. Павлов О. А., Гавриленко О. В., Рибачук Л. В. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2021. — 154 с.
18. Притула А. В. Емпіричні методи програмної інженерії. Метод. вказівки до виконання лаб.робіт. Ч. 1. — Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. — 82 c.
19. Притула А. В. Емпіричні методи програмної інженерії. Метод. вказівки до виконання лаб.робіт. Ч. 2. — Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. — 86 c.
20. Притула А. В. Емпіричні методи програмної інженерії. Метод. вказівки до виконання лаб.робіт. Ч. ІІІ. Пакети аналізу статистичних даних. — Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. — 58 c.