Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 20
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 331. Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці ->

1. Назарова Г. В. Економіка праці : навч. Посіб. [електронний ресурс]. — Харків : ХНЕУ ім. С. Куз-неця, 2019. — 330 с. — ISBN ISBN 978-966-000-000-0***
2. Ткачук В. А., Ланченко Є. О., Балан О. Д. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посіб. — Київ: НУБіП України, 2022. — 616 с. — ISBN 978-617-8102-17-3
3. За заг. ред. Безпалько О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. — К. : Кафедра, 2020. — 310 c. — ISBN 978-617-7301-76-8
4. Уклад.: Мішина С. В., Мішин О. Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини: методичні рекомендації. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. — 55 с.
5. Качан Є. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посіб. — Тернопіль : ТДЕУ, 2006. — 373 с.
6. Петрова І. Л., Семикіна М. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. — Київ, 2020. — 952 с. — ISBN 978-617-658-093-5
7. Семикіна М. В., Бугаєва М. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум. Навч. посібник. — Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. — 228 с.
8. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 299 с. — ISBN 966-574-466-6
9. Ачкасов А. Є., Пашков В. І., Ачкасов І. .А. Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона». — Харків: ХНАМГ, 2009. — 211 c.
10. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера: навч. посібник. — Київ : Центр учбової л-ри, 2010. — 360 с. — ISBN 978-966-364-971-9
11. За ред. Бабенка А.Г. Організація праці: навч.-наоч. посіб. — Дніпропетровськ : Дніпр. держ. фін. акад., 2014. — 228 с. — ISBN 978-966-8866-99-9
12. Монастирський Г. Л. Теорія організації: підручник. — Тернопіль : ТНЕУ, 2014. — 288 с. — ISBN 978-966-654-346-5
13. Гавриш О. А. Технології управління персоналом: монографія. — Київ : НТУУ " КПІ імені Ігоря Сікорського", 2017. — 528 с.