Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 53. Фізика -> 535. Оптика ->

1. Глушков О. В. Атомна оптика та спектроскопія. Ч.5: конспект лекцій. — Одеса : Одеський державний екологічний університет, 2022. — 120 с. — ISBN 978-966-186-230-1
2. Коваленко В. Ф., Халімонова І. М., Харченко Н. П. Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика : навч. посіб. — К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. — 447 с.
3. Укл. В. М. Загальна фізика. Оптика: оглядові лекції. — Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2020. — 70 с.
4. Лінчевський І. В. Загальна Фізика. Оптика. Лабораторний практикум . Навч. посіб. — К. : Вид-во "КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2021. — 38 с.
5. За ред. Ващенка В.А. Курс фізики. Оптика. Теорія відносності. Навч. посіб. — Черкаси : ЧДТУ, 2021. — 44 с.
6. Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.
7. Зелев С. П., Рабоча Л. С., Шпетний І. О. Оптика електронно-променевих приладів: Навч. посіб. — Суми: Видавництво СумДУ, 2011. — 208 с.
8. Кутовий С. Ю. Оптика неоднорідних та анізотропних середовищ: навч. посіб. — Київ, 2019. — 92 с.
9. Водоріз О. С., Любченко О. А. Оптика, атомна і ядерна фізика: посібник з розв’язання задач: навч.-метод. посіб. — Харків : НТУ "ХПІ", 2021. — 150 с.
10. Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.
11. Афанасьєва О. В., Одаренко Є. М., Курський Ю. С. Оптичні вимірювання: навч. посіб. — Харків: ХНУРЕ, 2021. — 180 с. — ISBN 978-966-659-325-5
12. Авдонін К. В., Ковальчук О. В. Фізика. Ч. 4: Електромагнетизм. Геометрична і хвильова оптика: навч. посіб. — Київ : КНУТД, 2021. — 232 с. — ISBN 978-617-7506-95-8
13. Горват А. А., Грабар О. О. Фізичний практикум. Частина 4. Електромагнітні коливання і хвилі. Класична оптика. Навч. посіб. — Ужгород, 2022. — 122 с.