Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 54. Хімія -> 548/549. Мінералогічні науки. Кристалографія. Мінералогія ->

1. Словотенко Н. О., Бакуменко І. Т. Геометрична кристалографія. Ч. 1: навч. посіб. — Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. — 96 с.
2. Колінько. С. О., Бутенко Т. І., Ващенко В. А. Кристалографія. — Черкаси : ЧДТУ, 2020. — 99 с.
3. Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія [Електронний ресурс] : підручник. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 234 с.
4. Менчук В. В., Раскола Л. А. Кристалохімія : метод. посіб. для практичних занять. — Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. — 49 с.
5. Укл.: Фодчук І. М., Ткач О. О. Основи кристалографії: навч. посіб. — Чернівці: ЧНУ, 2007. — 108 с.
6. Зиман З. З. Основи структурної кристалографії: навч. посіб. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. — 212 с. — ISBN 978-966-623-494-3
7. Лазарєва І. І. Прикладна мінералогія. Частина І – Засоби вирішення технологічних задач прикладної мінералогії: електронний навч. посіб. — Київ, 2015. — 121 с.