Міжнародний Науково-технічний Університет

Рибачок Н. А. Операційні системи: лаб. практикум : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 100 с.

Ніколюк П. К. Моделювання систем: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ, 2023. — 228 с.

Крилова І. Г. Основи інвестування: конспект лекцій. — Миколаїв, 2023. — 73 с.

За заг. ред. Ківалова С. Загальне адміністративне право України: підручник. — Одеса : Фенікс, 2023. — 792 с. — ISBN 978-966-928-929-2

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 245
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 55. Геологія та наука про землю -> 552. Петрологія. Петрографія ->

1. Омельченко А. М., Осипенко В. Ю. Збірник праць Всеукраїнської конференції "Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття" (MinGeoIntegration XXI), 28-30 вересня 2021року. — Київ, 2021.
2. Павлов Г. Г. Петрографія : підручник. — К. : Видавничо- поліграфічний центр "Київський університет", 2014. — 527 c. — ISBN 978-966-439-749-7
3. Укл.: Дорошенко Ю. П., Побережська І. В. Петрографія кристалічних порід (метаморфічні породи). – Ч. 3: методичні рекомендації. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. — 68 c.
4. Митрохин О. В. Петрографія технічного каміння: навч. посіб. — К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018. — 110 с.
5. Павлов Г. Г. Петрографія. Підручник. — Київ, 2000. — 252 с.