Міжнародний Науково-технічний Університет

Фінансовий аналіз: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2005. — 592 с. (657 с.) — ISBN 966–574–799–1

Іванюта П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. — Київ : Центр учбової літератири, 2007. — 180 с. — ISBN 978-966-364-424-0

Облік і звітність за міжнародними стандартами. — Тернопіль: ТНЕУ, 2015. — 304 с. — ISBN 978-966-654-398-4

Організація та методика економічного аналізу. — Одеса : ОДЕУ, 2010. — 351 с.

Організація і методика економічного аналізу. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. — 353 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3567
Усього літератури: 10350
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Анестезіологія та реаніматологія

Автори

Приходько О. О.; Фойняк В. М.; Бондарєв М. М.

Перебуває у підрозділах

Діагностика та невідкладна медична допомога

Дата видання

2014

Кількісна характеристика

485 с.

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Українська

Ключові слова

Історія розвитку реаніматології; Основні етапи згасання життєвих функцій організму; Показання та протипоказання до реанімації; Серцево-легенева та церебральна реанімація; Стадії і етапи серцево-легенево-церебральної реанімації (СЛЦР); Стадія елементарного підтримання життя; Стадія подальшого підтримання життя; Стадія тривалого підтримання життя; Організація реанімаційної допомоги; Обов’язки медичної сестри ВРІТ; Питання деонтології у відділенні реанімації та інтенсивної терапії; Тести та ситуаційні задачі для самоконтролю; Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи; Причини гострої серцево-судинної недостатності; Гостра лівошлуночкова недостатність; Гостра правошлуночкова недостатність; Гостра судинна недостатність – непритомність; Гостра судинна недостатність – колапс; Інфаркт міокарда; Життєво важливі порушення ритму серця; Електрокардіографія; Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА); Гіпертонічний криз; Фізіологія дихання; Гостра дихальна недостатність (ГДН); Інтенсивна терапія при ГДН; Утоплення; Повішення (странгуляційна асфіксія); Аспіраційний синдром; Астматичний статус; Коронарний кафе – синдром; Методика проведення конікотомії; Ларингоспазм; Техніка трахеостомії; Тести та ситуаційні задачі для самоконтролю; Патогенез та класифікація шоку; Ступені шоку; Травматичний шок; Опіковий шок; Холодовий шок; Електричний шок; Геморагічний шок; Кардіогенний шок; Анафілактичний шок; Токсико – інфекційний шок; Тести та ситуаційні задачі для самоконтролю; Етіопатогенетична класифікація ком; Основні клінічні характеристики стану свідомості; Діабетична кома; Кома при травматичних ураженнях мозку; Гіпоксична кома; Гіпохлоремічна кома; Гостра печінкова недостатність; Гостра ниркова недостатність; Тести та ситуаційні задачі для самоконтролю; Інфузійно - трансфузійна терапія; Склад крові; Історія переливання крові; Групи крові людини; Методи визначення групи крові; Методи визначення резус-фактора; Методи та шляхи переливання крові; Консервація крові і її зберігання; Донорство; Механізм дії перелитої крові; Показання та протипоказання до переливання крові; Компоненти; препарати крові та кровозамінники; Підготовка хворого до переливання крові; Техніка переливання крові; Ускладнення під час гемотрансфузії; Парентеральне харчування; Добовий баланс рідин; Об’єм циркулюючої крові (ОЦК); Електролітний склад організму та його порушення; Кислотно - лужний стан і його порушення; Згортальна система крові; Протизгортальна система; Тести та ситуаційні задачі для самоконтролю; Особливості реанімації новонароджених та дітей; Пізні токсикози вагітних; Гострий стенозуючий ларингіт; Гіпертермія; Судомний синдром; Гострий панкреатит; Перитоніт; Гостра кишкова непрохідність; Тести та ситуаційні задачі для самоконтролю; Клініка гострих отруєнь; Загальні принципи надання невідкладної допомоги при отруєннях; Гострі отруєння лікарськими засобами; Отруєння грибами; Отруєння ФОР (фосфорорганічними речовинами); Отруєння етиловим спиртом (алкогольна інтоксикація); Отруєння метиловим спиртом (метанолом); Отруєння оксидом вуглецю (чадним газом); Отруєння кислотами та лугами; Отруєння хлорованими вуглеводнями; Укуси отруйних тварин змій комах; Тести та ситуаційні задачі для самоконтролю; Історія знеболювання; Види місцевого знеболювання; Анестезуючі засоби для місцевої анестезії; Ускладнення місцевої анестезії; Новокаїнові блокади; Загальна анестезія (наркоз); Підготовка хворих до наркозу; Стадії і клініка ефірного наркозу; Інгаляційний наркоз; Неінгаляційний наркоз (внутрішньовенний); Комбінований ендотрахеальний потенційований наркоз; Нейролептанальгезія; Ускладнення під час наркозу; Будова наркозного апарату; Анестезіологічний інструментарій; Тести та ситуаційні задачі для самоконтролю; Охорона праці в анестезіології та реаніматології; Терміни в анестезіології та реаніматології

Опис

Приходько О.О, Фойняк В.М, Бондарєв М.М. Анестезіологія та реаніматологія : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації / О.О. Приходько, В.И. Фойняк, М.М. Бондарєв. - 2014. - 485 с.

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: