Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковальова О. М., Микитенко Д. О. Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування. — ФОП Вишемирський В. С., 2020. — 194 с. — ISBN 978-617-7783-84-7

уклад. Земко А.М. Аграрне право. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 111 с.

Кримінальний процес: підруч. Ч.1 / Р. І. Благута, Ю. В. Гу-цуляк, О. М. Дуфенюк. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — № 1. — 532 с. — ISBN 978-617-511-287-8

Кримінальний процес : підручник Ч.1 — Дніпро: ДДУВС, 2017. — № 1. — 337 с. — ISBN 978-966-383-459-4

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. — Київ : ВД "Дакор", 2018. — 386 с. — ISBN 978-617-7020-98-0

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 22
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Конституційне право України

Автори

Майданник О. О.

Перебуває у підрозділах

342.4. Конституційне право

Видавець

Київ: Алерта

Дата видання

2011

Кількісна характеристика

380 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Українська

Ключові слова

конституційне право україни – провідна галузь в системі національного права; юридична наука та навчальна дисципліна; конституція україни; конституційний лад україни; конституційні основи правового статусу особи в україні; громадянство україни; конституційні права; свободи та обов’язки людини і громадянина в україн; конституційні інститути безпосередньої демократії в україні; конституційні інститути безпосередньої демократії в україні; законодавча влада в україні; конституційно-правовий статус народного депутата україни; президент україни; виконавча влада в україні; судова влада в україні. органи прокуратури україни; конституційний суд україни; територіальна організація україни; місцеве самоврядування в україні

Предметна рубрика

Конституційне право Країни; Державне право; Право

УДК

342.4(477)(075.8)

ББК

67.9(4укр) 400я73

Анотація

У навчальному посібнику на основі чинного конституційного законодавства розглянуті основні питання теорії конституційного права, висвітлено інститути конституційного права україни, проаналізовані особливості, що їм притаманні, питання регулювання суспільних відносин нормами конституційного права україни, правовий статус суб’єктів конституційно-правових відносин, їхня правозастосовча діяльність, особливості конституційно-правової відповідальності.

ISBN

978-617-566-025-6

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: