Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства : моногр

Автори

Є. Балджи; І. Драч; С. Калашнікова; О. Коваленко; С. Курбатов; Н. Невмержицька; О. Паламарчук; В. Рябченко; Л. Червона; за заг. ред. С. Калашнікової.

Перебуває у підрозділах

Soft Skills

Видавець

Київ : Інститут вищої освіти НАПН України

Дата видання

2017

Кількісна характеристика

205 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Монографія

Мова

Українська

Ключові слова

розбудова інституційної спроможності та розвиток лідерського потенціалу; світоглядна компетентність як визначальний чинник успішної імплементації парадигми лідерства; управління науковою роботою в університеті на засадах лідерства; міжнародні рейтинги як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів; студентське самоврядування як інструмент розвитку інституційного потенціалу університету; правові основи інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства; правові основи інституційного потенціалу; . психологічні аспекти розвитку лідерського потенціалу; управління професійним розвитком сучасного викладача-лідера; усвідомлення студентами власної соціальної відповідальності як передумова успішного професійного становлення

Предметна рубрика

Soft Skills; Лідерство

УДК

378.112:303.823

Анотація

Авторський колектив висловлює надію, що представлені у монографії наукові позиції сприятимуть розвитку досліджень за відповідною тематикою, а також практиці розвитку інституційного потенціалу університетів України

ISBN

978-617-7486-03-8

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: