Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Комунікологія : навч. посіб

Автори

Денисюк С. Г.

Перебуває у підрозділах

Soft Skills

Видавець

Вінниця : ВНТУ

Дата видання

2015

Кількісна характеристика

102 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Українська

Ключові слова

комунікологія; теорії комунікації; культурні та психологічні чинники комунікативної взаємодії; комунікація у політиці та економіці; символічні та соцієтальні основи комунікативних процесів; механізми реалізації комунікації в сучасних умовах; ефективність комунікативних процесів; моделювання комунікативних процесів

Предметна рубрика

Soft Skills

Авторський знак

Д33

УДК

323.2:17.022

ББК

66.3(4УКР)6

Анотація

У посібнику висвітлено найактуальніші проблеми становлення й розвитку комунікології як науки. Розкривається сутність комунікації, її роль у житті суспільства, основні теорії і види. Акцентовано увагу на політико-комунікативних процесах, які базуються як на культурних, психологічних, так і технологічних засадах. Проаналізовано шляхи оптимізації комунікативних процесів, зокрема, у сфері політичних відносин. Наводяться приклади моделювання комунікації у рамках теорії ігор.

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: