Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія

Автори

Тульчицький Р. В.

Перебуває у підрозділах

332. Регіональна економіка

Видавець

Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С."

Дата видання

2018

Кількісна характеристика

404 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Монографія

Мова

Українська

Ключові слова

теоретичні засади становлення та розвитку регіональних суспільних систем; методичні підходи до оцінки ступеню досконалості впливу інституціонального та управлінського середовища регіональних суспільних систем; тенденції і динаміка стану регіональних суспільних систем україни у трансформаційний період; розробка та дослідно-експериментальна апробація методичного підходу до оцінки впливу державної регіональної політики на модернізаційний стан просторових господарських систем

УДК

330.3:338.49

Анотація

У монографії досліджено теоретичні підходи щодо становлення і розвитку регіональних суспільних систем. Обґрунтовано методологічні засади становлення нового регіоналізму. Удосконалено методичні підходи до оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в умовах становлення нового регіоналізму. Проаналізовано тенденції і динаміку стану регіональних суспільних систем України у трансформаційний період. Запропоновано модернізаційні детермінанти становлення нового регіоналізму в Україні в умовах посилення процесів євроінтеграції.

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: