Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 36
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Децентралізація як передумова модернізаційних змін сталого розвитку регіонів України : моногр

Автори

Худолей В. Ю.; Тульчинський Р. В.; Гречко А. В.

Перебуває у підрозділах

332. Регіональна економіка

Видавець

Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С.

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

114 с.

Характер документа

Монографія

Мова

Українська

Ключові слова

передумови сталого розвитку регіонів україни; модернізаційні засади розвитку регіональних господарських систем; децентралізація як детермінанта сталого розвитку регіональних господарських систем; фіскальне стимулювання в контексті сталого розвитку регіонів; вплив інституціональних змін на фіскальне стимулювання розвитку регіональних суб’єктів; податкове стимулювання розвитку регіональних суб’єктів; світовий досвід фіскального стимулювання розвитку регіонів

УДК

330.3:332.142:338.49

ББК

Х 82

Анотація

У монографії досліджено модернізаційні засади розвитку регіональних господарських систем та передумови сталого розвитку регіонів України. Визначено сутність та основні аспекти децентралізації як детермінанти сталого розвитку. Відокремлено основні складові фіскального стимулювання як основи сталого розвитку регіонів. Проведено аналіз та визначено ступінь впливу інституціональних змін на фіскальне стимулювання розвитку регіональних суб’єктів. Запропоновано елементи податкового стимулювання для досягнення цілей сталого розвитку . Проаналізовано світовий досвід фіскального стимулювання розвитку регіонів та оцінено можливості його використання в Україні.

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: