Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 43
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 93./94 Історія -> 94(477). Історія України ->

1. Куліш А. Ф. Геноцид.Голодомор 1932-1933. Причини,жертви,злочинці:Нарис з історії Руси-України 20 ст. -Вид.3-тє,доп. — Х.:Харк.ол.об’єднання тов-ва "Просвіта", 2001. — 96 с. — ISBN 966-7409-20-1
2. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.1 Древний и средневековый Киев/Под ред. И.И.Артеменко — К.:Наукова думка, 1984. — т.1. — 406 c.
3. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.2.Киев периода позднего феодализма и капитализма/Под ред. В.Г.Сарбей — К.:Наукова думка, 1983. — т.2. — 463 с.
4. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.3.Киев социалистический.Кн.1/Под ред. Н.И.Супруненко — К.:Наукова думка, 1985. — т.3,кн.1. — 495 c.
5. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.3.Киев социалистический.Кн.2/Под ред. Н.И.Супруненко — К.:Наукова думка, 1986. — т.3,кн.2. — 439 с.
6. Румянцев В. А. История Украины. Всемирная история XX века: пособие для поступающих в вузы Украины. — Х.: Право, 1995. — 399 с. — ISBN 966-7146-31-6
7. Ідентичність і пам’ять в пострадянській Україні:Монографія/Відп.ред.Мирослава Антонович. — К.:Дух і літера, 2009. — 496 с. — ISBN 978-966-378-132-7
8. Рибак І. В. Історія України в проблемному викладі, в особах,термінах,назвах і поняттях:Навч.посіб. — К.:Центр навчальної літератури, 2005. — 199 с. — ISBN 966-8365-82-8
9. Кульчицький С. В., Власов В. С. Історія України: довідник для абітурієнті та школярів. — Київ : Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6
10. Кульчицький С. В., Власов В. С. Історія України: довідник для абітурієнті та школярів. — Київ : Літера ЛТД, 2017. — 544 с. — ISBN 978-966-178-630-0
11. Кульчицький С. В., Власов В. С. Історія України: довідник для абітурієнті та школярів. — Київ : Літера ЛТД, 2013. — 528 с. — ISBN 978-966-178-134-3
12. Верстюк В. Ф. Історія України: навч. посіб. — Київ : Альтернативи, 2002. — 471 с. — ISBN 966-7217-71-Х
13. Маркова С. В., Парандій В. О. Історія України: навч.-метод. посіб. — Київ : МАУП, 2007. — 266 с. — ISBN 966-608-706-5
14. Багацький В. В. Історія України: підручник. — Київ : Алерта, 2010. — 388 с. — ISBN 978-966-2ё83-78-8
15. Міщук С. М. Історія України:Метод.рекомендації для студ.заочн.ф.навч. — К.:МНТУ, 2003. — 28 с.
16. Міщук С. М. Історія України:Методичні рекомендації для семінар.занять з курсу "Історія України". — К.:, 2003. — 28 с.
17. Гупан Н. М., Фрейман Г. О. Історія України:Навч.пос.для старшокл.і абітурієнтів. — К.:Вид."А.С.К", 2004. — 288 с. — ISBN 966-319-043-4
18. Воронянський О. В. Історія України:Навч.пос.для студ.вузів. — Х.:Парус ТМ, 2006. — 544 с. — ISBN 5-7763-0869-0
19. Алексєєв Ю. М. Історія України:Навч.посіб. — К.:Каравела, 2004. — 256 с. — ISBN 966-8019-28-8
20. Світлична В. В. Історія України:Навч.посіб.-4-те вид. — К.:Каравела, 2006. — 400 с. — ISBN 966-95596-2-6