Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5042
Усього літератури: 12113
Відвідувачів на сайті: 51
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 93./94 Історія -> 94(477). Історія України ->

1. Куліш А. Ф. Геноцид.Голодомор 1932-1933. Причини,жертви,злочинці:Нарис з історії Руси-України 20 ст. -Вид.3-тє,доп. — Х.:Харк.ол.об’єднання тов-ва "Просвіта", 2001. — 96 с. — ISBN 966-7409-20-1
2. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.1 Древний и средневековый Киев/Под ред. И.И.Артеменко — К.:Наукова думка, 1984. — т.1. — 406 c.
3. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.2.Киев периода позднего феодализма и капитализма/Под ред. В.Г.Сарбей — К.:Наукова думка, 1983. — т.2. — 463 с.
4. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.3.Киев социалистический.Кн.1/Под ред. Н.И.Супруненко — К.:Наукова думка, 1985. — т.3,кн.1. — 495 c.
5. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.3.Киев социалистический.Кн.2/Под ред. Н.И.Супруненко — К.:Наукова думка, 1986. — т.3,кн.2. — 439 с.
6. Румянцев В. А. История Украины. Всемирная история XX века: пособие для поступающих в вузы Украины. — Х.: Право, 1995. — 399 с. — ISBN 966-7146-31-6
7. Ідентичність і пам’ять в пострадянській Україні:Монографія/Відп.ред.Мирослава Антонович. — К.:Дух і літера, 2009. — 496 с. — ISBN 978-966-378-132-7
8. Рибак І. В. Історія України в проблемному викладі, в особах,термінах,назвах і поняттях:Навч.посіб. — К.:Центр навчальної літератури, 2005. — 199 с. — ISBN 966-8365-82-8
9. Кульчицький С. В., Власов В. С. Історія України: довідник для абітурієнті та школярів. — Київ : Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6
10. Кульчицький С. В., Власов В. С. Історія України: довідник для абітурієнті та школярів. — Київ : Літера ЛТД, 2017. — 544 с. — ISBN 978-966-178-630-0
11. Кульчицький С. В., Власов В. С. Історія України: довідник для абітурієнті та школярів. — Київ : Літера ЛТД, 2013. — 528 с. — ISBN 978-966-178-134-3
12. Верстюк В. Ф. Історія України: навч. посіб. — Київ : Альтернативи, 2002. — 471 с. — ISBN 966-7217-71-Х
13. Маркова С. В., Парандій В. О. Історія України: навч.-метод. посіб. — Київ : МАУП, 2007. — 266 с. — ISBN 966-608-706-5
14. Багацький В. В. Історія України: підручник. — Київ : Алерта, 2010. — 388 с. — ISBN 978-966-2ё83-78-8
15. Міщук С. М. Історія України:Метод.рекомендації для студ.заочн.ф.навч. — К.:МНТУ, 2003. — 28 с.
16. Міщук С. М. Історія України:Методичні рекомендації для семінар.занять з курсу "Історія України". — К.:, 2003. — 28 с.
17. Гупан Н. М., Фрейман Г. О. Історія України:Навч.пос.для старшокл.і абітурієнтів. — К.:Вид."А.С.К", 2004. — 288 с. — ISBN 966-319-043-4
18. Воронянський О. В. Історія України:Навч.пос.для студ.вузів. — Х.:Парус ТМ, 2006. — 544 с. — ISBN 5-7763-0869-0
19. Алексєєв Ю. М. Історія України:Навч.посіб. — К.:Каравела, 2004. — 256 с. — ISBN 966-8019-28-8
20. Світлична В. В. Історія України:Навч.посіб.-4-те вид. — К.:Каравела, 2006. — 400 с. — ISBN 966-95596-2-6