Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 20
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 93./94 Історія -> 94(477). Історія України ->

21. Малаков Д. В. Кияни.Війна.Німці. — К.: Амадей, 2008. — 364 с.,іл. — ISBN 978-966-7689-86-5
22. Маркова С. В., Парандій В. О. Історія України: навч.-метод. посіб. — Київ : МАУП, 2007. — 266 с. — ISBN 966-608-706-5
23. Міщук С. М. Історія України:Метод.рекомендації для студ.заочн.ф.навч. — К.:МНТУ, 2003. — 28 с.
24. Міщук С. М. Історія України:Навчально-методичний посібник. — Київ, 2004. — 544 с.
25. Міщук С. М. Історія України:Методичні рекомендації для семінар.занять з курсу "Історія України". — К.:, 2003. — 28 с.
26. Полонська-Василенко Н. Історія України.У 2 т.Т.2.Від середини ХVІІ століття до 1923 року.-3-тє вид. — К.:Либідь, 1995. — 608 с. — ISBN 5-325-00597-9(т.2)
27. ред. Васильєв В., Шаповалов Ю. Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Укарїну та на північний Кавказ. 1932-1933 рр. — Київ : Генеза, 2001. — 399 с. — ISBN 966-504-234-3
28. Рибак І. В. Історія України в проблемному викладі, в особах,термінах,назвах і поняттях:Навч.посіб. — К.:Центр навчальної літератури, 2005. — 199 с. — ISBN 966-8365-82-8
29. Різниченко Вас. Пилип Орлик(Гетьман-емігрант). — К.:Друкарня "Союзбанку", 1991. — 48 с.
30. Румянцев В. А. История Украины. Всемирная история XX века: пособие для поступающих в вузы Украины. — Х.: Право, 1995. — 399 с. — ISBN 966-7146-31-6
31. Світлична В. В. Історія України:навчальний посібник для студ.неісторичних спеціальностей вузів.Друге вид.,випр.,доп./За ред.Ю.М.Алєксєєва. — К.:Каравела; Львів: Новий Світ-2000,Магнолія плюс, 2003. — 308 с. — ISBN 986-7827-12-7
32. Світлична В. В. Історія України:Навч.посіб./За ред.Ю.М.Алексєєва-3-тє вид. — К.:Каравела, 2004. — 408 с. — ISBN 966-95596-2-6
33. Світлична В. В. Історія України:навчальний посібник для студ.неісторичних спеціальностей.Друге видання,виправлене і доповнене. — К.:Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. — 304 с. — ISBN 966-95596-2-6"Каравела"
34. Світлична В. В. Історія України:Навч.посібник.-5-те вид. — К.:Каравела, 2008. — 400 с. — ISBN 966-95596-2-6
35. Світлична В. В. Історія України:Навч.посіб.-4-те вид. — К.:Каравела, 2006. — 400 с. — ISBN 966-95596-2-6
36. Світлична В. В. Історія України:Навч.посібник.-4-те вид. — К.: Каравела, 2007. — 400 с. — ISBN 966-95596-2-6
37. Сергійчук Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині XVI-на початку XXI ст. — Київ : ПП Сергійчук М. І., 2012. — 319, [1] с. — ISBN 978-966-2911-47-3
38. Новітня історія України. Імена, звершення, творчість: Іміджево-енциклопедичне видання.. — К.: Український видавничий консорціум, 2003. — 223 c. — ISBN 966-7953-30-0
39. История Киева.В трех томах,четырех книгах.Т.3.Киев социалистический.Кн.2/Под ред. Н.И.Супруненко — К.:Наукова думка, 1986. — т.3,кн.2. — 439 с.
40. Тези Всеукраїнської студентської наукової конференції"Політ-2001".Секції історії та соціології. — К.:НАУ, 2001. — 56 с.